పాకెట్ ఇన్సూరెన్స్: రోజువారి జీవితం కోసం, రోజువారి ఇన్సూరెన్స్

కీ రీప్లేస్‍‍మెంట్ ఇన్సూరెన్స్

సమ్ ఇన్స్యూర్డ్ రూ. 20000

  • ప్రీమియం

    రూ 499

  • అవధి

    365 రోజులు

తాళం చెవి పోయినా లేదా దొంగిలించబడినా రీప్లేస్‍‍మెంట్ ఖర్చు
బ్రేక్-ఇన్ ప్రొటెక్షన్
అద్దె కారు ఖర్చు రీఎంబర్స్మెంట్
మీ సొంతం కాని వాహనాల తాళం చెవి రీప్లేస్‍‍మెంట్ ఖర్చులు
మీ రెండవ లేదా ఇతర నివాసాల తాళం చెవి రీప్లేస్‍‍మెంట్ ఖర్చులు