పాకెట్ ఇన్సూరెన్స్: రోజువారి జీవితం కోసం, రోజువారి ఇన్సూరెన్స్

డొమెస్టిక్ హాలిడే కవర్

రూ. 300000 వరకు కవర్

  • ఫీజులు

    రూ. 699

  • అవధి

    10 రోజులు

ఎమర్జెన్సీ ట్రావెల్ సహాయం
మీ కార్డ్స్ అన్నిటిని బ్లాక్ చేయుటకు ఒకే కాల్
ఇంటి దోపిడీ జరిగినప్పుడు కవరేజ్
బ్యాగేజ్ కు నష్టం
బ్యాగేజ్ నుండి వస్తువులు పోవడం