டாப் அப் கடன் என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

நீங்கள் வீட்டுக் கடன் தொகைக்கு மேல் மற்றும் அதற்கு மேல் கூடுதல் கடனை எடுக்கும்போது ஒரு டாப்-அப் கடன் வழங்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு கூடுதல் நிதி தேவைப்பட்டால் டாப் அப் கடன் தேர்வு செய்யலாம், வழக்கமாக, இந்த கடனுடன் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை. நீங்கள் இதை வீட்டு தொடர்பான தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது உங்கள் குழந்தையின் கல்வி, கார் போன்ற ஒரு சொத்தை வாங்குவது அல்லது விடுமுறைக்காலம் போன்ற பிற செலவுகளுக்கு நிதியை பயன்படுத்தலாம்.

டாப் அப் கடனின் பல நன்மைகள் உள்ளன:

இது ஒரு பெயரளவு வட்டி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது: வீட்டுக் கடன் விகிதங்களை விட சிறிது அதிகமான வட்டி விகிதங்களுடன் திருப்பிச் செலுத்தல் மலிவானது.

இதில் செலவு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை: வீடு தொடர்பான தேவைகளுக்கு அல்லது உங்கள் குழந்தையின் கல்வி போன்ற பிற செலவுகளுக்கு நிதியளிக்க இதை பயன்படுத்தவும்.

இதில் நீண்ட தவணைக்காலம் உள்ளது: ஒரு டாப்-அப் கடன் உங்கள் வீட்டுக் கடனைப் போலவே நீண்ட தவணைக்காலத்தை அனுபவிக்கிறது.

இது உங்களுக்கு விரைவாக நிதிகளை வழங்குகிறது: கடன் எளிய தகுதி வரம்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் விரைவான பட்டுவாடா வழிமுறையைக் கொண்டுள்ளது.

இதற்கு ஒரு தனி விண்ணப்பம் தேவையில்லை: நீங்கள் ஸ்கிராட்சில் இருந்து தனி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டியதில்லை. வீட்டுக் கடன் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யும்போது நீங்கள் அதை பெறுகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் வீட்டுக் கடனுக்குத் தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இது வரி சலுகைகளை வழங்குகிறது: டாப்-அப் கடனுக்கு நீங்கள் செலுத்தும் வட்டி வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 24 கீழ் வரிவிதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நன்மையை கோருவதற்கு, நீங்கள் ஒரு குடியிருப்பு சொத்தை வாங்க, கட்ட, விரிவுபடுத்த, பழுதுபார்க்க அல்லது புதுப்பிக்க நீங்கள் டாப்-அப் கடனை பயன்படுத்தியுள்ளீர்கள் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். உங்கள் குழந்தையின் கல்விக்காக நீங்கள் கடன் தொகையை பயன்படுத்தினால் இந்த விலக்கையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்