மியூச்சுவல் ஃபண்ட்

ஈக்விட்டி டிரென்டிங் நிதி பட்டியல்

Aug'18-Oct'18
ஒவ்வொரு 3 மாதங்களும் புதுப்பிக்கப்படும்
 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 3 முதல் 5 ஆண்டுகள்

லார்ஜ் கேப்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ரிலையன்ஸ் லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்

9.70

10.07

22.03

அதிகம்

2

9585

SBI ப்ளூ சிப் ஃபண்ட்

5.73

9.85

20.80

குறைந்த

1

18892

ICICI புரொடன்ஷியல் ப்ளூசிப் ஃபண்ட்

10.16

11.27

19.31

நடுத்தரம்

1

17129

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 3 முதல் 5 ஆண்டுகள்

மல்டி கேப்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்

4.99

12.54

25.25

நடுத்தரம்

1

9188

SBI மேக்னம் மல்டிகேப் ஃபண்ட்

8.72

12.22

24.15

நடுத்தரம்

2

5215

கோடாக் ஸ்டாண்டர்ட் மல்டிகேப் ஃபண்ட்

8.43

12.48

23.51

நடுத்தரம்

1

19260

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 5 ஆண்டுகள்

மிட் கேப்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

L&T மிட்கேப் ஃபண்ட்

5.11

14.80

31.82

குறைந்த

1

2724

ICICI புரொடன்ஷியல் மிட்கேப் ஃபண்ட்

5.98

8.83

29.43

குறைந்த

1

1517

கோடாக் எமெர்ஜிங் ஈக்விட்டி

6.61

12.54

31.16

குறைந்த

2

3218

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: நடுத்தரம் முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 5 ஆண்டுகள்

சிறிய கேப்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ரிலையன்ஸ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்

10.31

16.64

37.92

குறைந்த

1

6949

ஃபிராங்க்ளின் இந்தியா ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ் ஃபண்ட்

5.64

12.53

30.90

குறைந்த

1

7327

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 3 முதல் 5 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள்

லார்ஜ் மற்றும் மிட் கேப்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஈக்விட்டி அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்

1.33

11.43

25.39

நடுத்தரம்

2

6023

DSP பிளாக்ராக் ஈக்விட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டீஸ் ஃபண்ட்

5.72

12.30

22.10

நடுத்தரம்

2

5472

SBI லார்ஜ் & மிட்கேப் ஃபண்ட் - ரெகுலர் பிளான்

8.30

9.55

22.73

நடுத்தரம்

1

2261

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 3 முதல் 5 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள்

மதிப்பு

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ப்யூர் வேல்யூ ஃபண்ட்

2.34

12.64

30.54

நடுத்தரம்

1

3803

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: அதிகம் முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 5 ஆண்டுகள்

கவனம்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ஆக்ஸிஸ் ஃபோகஸ்ட் 25 ஃபண்ட்

19.30

15.65

21.82

நடுத்தரம்

2

3943

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: அதிகம் முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீடு காலவரை: 1-3 வருடங்கள்

அக்ரசிவ் ஹைப்ரிட்

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ரிலையன்ஸ் ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்

5.70

10.38

20.15

குறைந்த

1

13368

L&T ஹைப்ரிட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்

5.56

9.68

19.84

குறைந்த

1

10483

 

ஆபத்து சுயவிவரம்: குறைவு முதல் அதிகம் வரை (குறிக்கோள்: வரி சேமிப்பு u/s 80C)

முதலீட்டு ஹாரிசான்: 3 முதல் 5 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள்

ELSS

திட்டத்தின் பெயர்

வருவாய் (CAGR %)

ஏற்ற-இறக்க தன்மை

CRISIL தரவரிசை

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

1 வருடம்

3 வருடம்

5 வருடம்

ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் டாக்ஸ் ரிலீஃப் 96

14.04

12.42

25.08

குறைந்த

2

6022

ஆக்ஸிஸ் லாங் டேர்ம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்

16.21

11.63

26.05

நடுத்தரம்

2

17097

IDFC டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் (ELSS) ஃபண்ட்

9.77

11.37

22.99

அதிகம்

1

1444

08/08/2018 அன்று வரை ஈட்டிய லாபங்கள்

ஆதாரம்: CRISIL

 

கடன் உலாவரும் நிதிகள் பட்டியல்

Aug'18-Oct'18


ஒவ்வொரு 3 மாதங்களும் புதுப்பிக்கப்படும்
 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: நடுத்தரம்

முதலீடு காலவரை: 1-3 வருடங்கள்

கார்ப்பரேட் பத்திர நிதி

திட்டத்தின் பெயர்

CRISIL தரவரிசை

வருமானங்கள் (CAGR %)

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

6 மாதங்கள்

1 வருடம்

3 வருடம்

கோடாக் கார்ப்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட்

1

3.68

6.28

7.78

1173

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: அதிகம் முதல் மிகவும் அதிகம் வரை

முதலீடு காலவரை: 1-3 வருடங்கள்

கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட்

திட்டத்தின் பெயர்

CRISIL தரவரிசை

வருமானங்கள் (CAGR %)

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

6 மாதங்கள்

1 வருடம்

3 வருடம்

L&T கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட்

1

2.56

4.74

7.93

3768

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் நடுத்தரம் வரை

முதலீடு காலவரை: 1-3 வருடங்கள்

வங்கி மற்றும் PSU நிதி

திட்டத்தின் பெயர்

CRISIL தரவரிசை

வருமானங்கள் (CAGR %)

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

6 மாதங்கள்

1 வருடம்

3 வருடம்

ஆக்ஸிஸ் பேங்கிங் & PSU டெப்ட் ஃபண்ட்

1

3.16

6.14

7.46

620

 

ரிஸ்க் புரொஃபைல்: குறைவு முதல் நடுத்தரம் வரை

முதலீடு காலவரை: 1-3 வருடங்கள்

வங்கி மற்றும் PSU நிதி

திட்டத்தின் பெயர்

CRISIL தரவரிசை

வருமானங்கள் (CAGR %)

திட்டம் AUM (ரூ கோடி)

3 மாதங்கள்

6 மாதங்கள்

1 வருடம்

HDFC ஷார்ட் டேர்ம் டெப்ட் ஃபண்ட்

1

1.66

3.23

5.57

10592

L&T ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட் ஃபண்ட்

1

1.61

2.94

4.79

3119

08/08/2018 அன்று வரை ஈட்டிய லாபங்கள்

ஆதாரம்: CRISIL

பொறுப்புத் துறப்பு:

விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள் பொருந்தும்: பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட், அதன் இயக்குனர்கள், ஊழியர்கள், தோழமை நிறுவனங்கள், மற்றும் பார்ட்னர்கள் முதலியோர் இங்கே கொடுக்கப்படும் பொருளடக்கத்தின் துல்லியம், முழுமை, கால பொருத்தம் மற்றும் இதர தேவைகளுக்கு எவ்வித பொறுப்பும் ஏற்கமாட்டார்கள். சந்தை விசைகள் பங்கு சந்தையின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை பொறுத்து திட்டத்தின் NAV-யானது மேலே கீழே செல்லும். திட்டத்துக்கு பொருந்தும் அபாய காரணிகள் மற்றும் வேறு விஷயங்களுக்கு சலுகை ஆவணங்களை படியுங்கள். மேலே குறிப்பிட்ட பொருளடக்கம் தகவல் தெரிவிக்கும் காரணத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இதை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்க, விற்க அல்லது முதலீடு செய்ய ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு திட்டமாக கருதக்கூடாது. இதை படிப்பவர்கள் தங்களின் சொந்த கருத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டு தொழில்முறை ஆலோசகர்களை கலந்தாலோசிக்க கேட்டுக்கொள்ள படுகின்றனர். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை தொடர்பான ஆபத்தை கொண்டது. எனவே முதலீடு செய்யும் முன் சலுகை ஆவணங்களை கவனமாக படியுங்கள்.

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

நிலையான வைப்புத்தொகை

உங்களுடைய சேமிப்புகள் வளருவதற்கான உத்தரவாதமுள்ள வழி

விண்ணப்பி
Digital Health EMI Network Card

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

ரூ. 4 லட்சம் வரை முன்-ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரம்புடன் உடனடி செயல்படுத்தல்

இப்போது பெறுங்கள்

காப்பீடு

உங்கள் குடும்பத்துக்கு எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு

விண்ணப்பி

நிலையான வைப்புத்தொகைக்கான கடன்

உங்களுடைய அனைத்து தேவைகளுக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் தொந்தரவற்ற நிதி உதவி

விண்ணப்பி