படம்

மூன்றாம் தரப்பினர் காப்பீடு

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் எப்படி மூன்றாம்-தரப்பு காப்பீடைப் வாங்குவது?

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இணையதளத்தை சரிபார்த்து உங்களின் மூன்றாம் தரப்பினர் விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் தொடங்கவும். உங்கள் விவரங்களை வழங்கவும் மற்றும் உங்கள் திட்டத்தை தேர்ந்தெடுத்து உடனடியாக ஒப்புதல் பெறவும்.

மூன்றாம்-நபர் காப்பீட்டை நான் ஏன் பெற வேண்டும்?

மூன்றாம் தரப்பினர் சேதங்களுக்கு பணம் செலுத்துவது பெரும் செலவாகும். நீங்கள் ஒரு விபத்தில் ஈடுபட்டிருந்தால், மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு இருப்பதனால் மன அமைதி மற்றும் நிதி பாதுகாப்பு பெறலாம். காயம், இயலாமை, மூன்றாம் நபரின் இறப்பு அல்லது அவரின் வாகனம் அல்லது சொத்து ஆகியவற்றிற்கு ஏற்படும் சேதத்திற்கு மூன்றாம் தரப்பினர் காப்பீடு இழப்பீடு தொகையை செலுத்தலாம்.

மூன்றாம்-தரப்பு காப்பீட்டை அவசியம் எடுக்க வேண்டுமா?

ஆம், மோட்டார் வாகன சட்டம் 1988-இன் படி, இந்தியாவில் மூன்றாம் தரப்பினர் கார் காப்பீடு வைத்திருப்பது கட்டாயமாகும்.

ஒரு விபத்திற்குப் பிறகு மூன்றாம்-நபர் காப்பீடு கோருதலை நான் எப்போது தொடங்க வேண்டும்?

கூடிய விரைவில். விபத்து நடந்த தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் மூன்றாம்-நபர் காப்பீட்டின் கீழ் நீங்கள் கோரிக்கையைப் பதிவு செய்ய முடியும்.