காண்பிக்கிறது மொத்தம் தயாரிப்பு

alt

COVID-19 காப்பீடு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ. 952 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • ஆயுர்வேத சிகிச்சை செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வாலெட் சேவை மையம்

சிறந்த விற்பனையாளர்

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மொபைல் சாதன பாதுகாப்பு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ.1215 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

100% செலவு

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • திரவ சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

Fonesafe மொபைல் ஸ்கிரீன் காப்பீடு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ. 649 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

100% செலவு

  • மொபைல் ஸ்கிரீனின் விபத்து சேதம்
  • பிரேக்டவுன் காரணமாக ஏற்படும் சேதம்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சைபர் பாதுகாப்பு காப்பீடு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ. 299 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • நிதி மோசடிகளுக்கான காப்பீடு
  • சைபர் தாக்குதல்(கள்)-யில் இருந்து காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மருத்துவமனை ரொக்கக் காப்பீடு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ. 30,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • தினசரி ரொக்க நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கீ பாதுகாப்பு

சிறந்த விற்பனையாளர்

கட்டணம்

ரூ. 749

Benefits up to

ரூ. 60,000

  • வீடு, காருக்கான பிரேக்-இன் பாதுகாப்பு
  • இழந்த/திருடப்பட்ட சாவி மாற்றுவதற்கான செலவு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

நோய் காப்பீடு

சிறந்த விற்பனையாளர்

பிரீமியம்

ரூ. 79

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

புற்றுநோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 307

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • புற்றுநோய் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
  • கீமோதெரபி & ரேடியோதெரபி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கரோடிட் ஆர்டரி அறுவை சிகிச்சை இழப்பீட்டு காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • கரோடிட் ஆர்டரி அறுவை சிகிச்சை காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பலூன் வால்வோடமி காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பலூன் வால்வோடமி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பிளைண்ட்னஸ் காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பிளைண்ட்னஸ் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பினைன் பிரைன் டியூமர் காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பினைன் பிரைன் டியூமர் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கார்டியோமையோபதி காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஹேண்ட்பேக் அசூர்

கட்டணம்

ரூ. 199

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • தீ, திருட்டு, அல்லது இழப்புக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விலங்கு கடி காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 165

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • விலங்கு கடி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பாக்டீரியல் மூளைக்காய்ச்சல்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பாக்டீரியல் மூளைக்காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

தனிநபர் பயண விளைவுகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,15,000

  • பொருட்கள் திருட்டு அல்லது விபத்து சேதம்
  • ரொக்க இழப்பிற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

அல்சீமர் நோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • அல்சீமர் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சமையலறை பொருட்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கர்ப்பகால சிக்கல்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

நீரினால் பரவும் நோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வாஷிங் மெஷின் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 35,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

AC காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

டான்ஸ் விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • விபத்து காயங்களுக்கான காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு சிகிச்சைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ரெஃப்ரிஜரேட்டர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விலை-உயர்ந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 799

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,00,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேஷனரி காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 799

காப்பீடு தொகை

ரூ. 20,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மோசடி கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 80,000

  • இழந்த/திருடப்பட்ட கார்டுக்கான காப்பீடு
  • மோசடி கட்டணங்கள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

Prosthetic Limb Insurance

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடுசெய்யப்பட்ட தொகை

ரூ. 30,000

  • தீ, கலவரம் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புக்கான காப்பீடு
  • திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

Car Brand Logo Insurance

பிரீமியம்

ரூ. 19

காப்பீடுசெய்யப்பட்ட தொகை

ரூ. 10,000

  • திருட்டு காரணமாக ஏற்படும் இழப்புக்கான காப்பீடு
  • திருட்டின் காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்பிற்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஹேண்ட்ஹெல்ட் டேப்லெட் டிவைசஸ் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

தினசரி பயணக் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து மருத்துவ உள்ளிருப்புச் சிகிச்சையை உள்ளடக்குகிறது
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஹனிமூன் ஹாலிடே காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • பயண இரத்துக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சிறுநீரக கற்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஐவியர் அசூர்

கட்டணம்

ரூ. 799

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சாலைப் பயணக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • 24/7 சாலையோர உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பர்ஸ் கேர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சாகச காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மொத்த உடல் ஊனத்திற்கான காப்பீடு
  • விபத்துக்கான மருத்துவ செலவுகளை காப்பீடு செய்யுங்கள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ATM பாதுகாப்பு

கட்டணம்

ரூ. 749

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • நிதி இழப்புக்கான காப்பீடு
  • காயத்திற்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பேக்பேக்கிங் பயணக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பேக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • சாமான்கள் சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • தீ, கலவரம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சிசிடிவி அசூர்

கட்டணம்

ரூ. 349

Benefits up to

ரூ. 65,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

குழந்தை தனிநபர் விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • பகுதியளவு உடல் ஊனத்திற்கான காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால் பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சைக்கிள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 899

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ மற்றும் திருட்டில் இருந்து பாதுகாப்பு
  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஹியரிங் எய்டு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

டெல்லி மெட்ரோ இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • வருமான இழப்புக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

டெங்கு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

டிசைனர் ஆடைகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

உள்நாட்டு விடுமுறை பேக்கேஜ்

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசர பயணம் மற்றும் பண உதவி
  • காம்ப்ளிமென்டரி விபத்து காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

DSLR கேமரா காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 699

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஈவென்ட் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • இரத்து செய்தலுக்கான பாதுகாப்பு
  • திருட்டின் காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்பிற்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பட்டாசு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • உடல் ஊனம் விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

உடற்பயிற்சி உடைகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 20,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஜிம் இஞ்சுரி காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • மருத்துவ செலவுகளுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கையடக்க இ-ரீடிங் சாதனங்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

தலைக்கவச காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வீட்டு இன்வெர்டர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வீட்டு பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ 5,00,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

தனிநபர் பயண பொறுப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 149

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மூன்றாம்-தரப்பினர் சேதங்கள்
  • மூன்றாம்-தரப்பு நிதி பொறுப்பை உள்ளடக்கியது
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

அடையாள உறுதி

கட்டணம்

ரூ. 449

Benefits up to

ரூ 1,50,000

  • அடையாள திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • சட்ட செலவுகளுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

லேப்டாப் சார்ஜர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

லே லடாக் ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆடம்பர சானிடரி பொருத்தல்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெனிங்கோகோகல் மெனிங்கிட்டிஸ் கவர்

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மொபைல் சார்ஜர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மழைக்கால காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 649

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

காலை நேர நடைபயண விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • உடல் ஊனம் விஷயத்தில் காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மும்பை மெட்ரோ இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • வருமான இழப்புக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மும்பை புனே கோவா ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மும்பை புனே ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இசை கருவிகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 40,000

  • தீ, திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பெடல் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • OPD செலவினங்களை திருப்பிச் செலுத்தல்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பேனா காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

புனிதப்பயண காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • மருத்துவ வெளியேற்றத்திற்கான காப்பீடு
  • அவசரக்கால பயண உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விலை பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 75,000

  • அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான காப்பீடு
  • விலை வேறுபாட்டிற்கான திருப்பிச் செலுத்துதல்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

புனே கோவா ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பொருள் வாங்குவதற்கான பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,50,000

  • நிதி இழப்புக்கான காப்பீடு
  • திருட்டு அல்லது சேதத்திற்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஷூக்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சிறிய கேட்ஜெட்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சோலோ டிராவலர் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விளையாட்டு/உடற்தகுதி காயம் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • காயங்களுக்கான மருத்துவ செலவு காப்பீடுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஸ்டாம்பேடு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • மரணம் விஷயத்தில் இழப்பீட்டுத் தொகை
  • எலும்பு முறிவுகளின் சிகிச்சை செலவு காப்பீடுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மாணவர்களுக்கான திட்ட காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 449

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • குழந்தை கல்விக்கான பாதுகாப்பு
  • மருத்துவமனை மற்றும் OPD செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ட்ரெக் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • மருத்துவ வெளியேற்றத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

காசநோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 99

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வைஷ்ணோ தேவி கோயில் யாத்திரை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • அவசர மருத்துவ வெளியேற்றம்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பாதுகாப்பாக பார்க்கவும்

கட்டணம்

ரூ. 449

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வாட்டர் பியூரிஃபையர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

திருமண உடை காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வீக்எண்ட் கெட்அவே ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

குளிர்கால ட்ரெக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வயர்லெஸ் ஹெட்போன்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

1 EMI பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 24 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • 1 EMI-யின் நன்மை
  • மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

2 EMI பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 29 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • 2 EMI-களின் நன்மை
  • மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் பட்சத்தில் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆக்ஸிடென்டல் ஹாஸ்பிட்டலைஷேசன் ஹோம் நர்சிங்

பிரீமியம்

ரூ. 419 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 1,500*

  • விபத்திற்கான மருத்துவமனை சிகிச்சையில் உள்-நோயாளிக்கான காப்பீடு
  • ஹோம் நர்சிங்-க்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து கோமா காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 39

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 5 லட்சம்

  • விபத்து காரணமாக கோமா
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து கல்வி நிதி காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ.79 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 4 லட்சம்

  • விபத்துகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் அதற்கான நிதி நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து குடும்ப ஆலோசனை நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 29 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 25,000

  • விபத்துகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் குடும்ப ஆலோசனை நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து பெற்றோர் நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 79

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 1 லட்சம்

  • விபத்துகள் ஏற்படும் பட்சத்தில் பெற்றோர்களுக்கான நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து நிரந்தர முழு ஊனமுற்றோர் நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 69 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 5 லட்சம்

  • நிரந்தர மொத்த இயலாமைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மறு-பயிற்சி செலவுகளின் நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 34

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 25,000

  • விபத்து மறுபயிற்சி செலவுகளின் நன்மைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆக்ஸிடென்டல் ஸ்பவுஸ் பெனிஃபிட்

பிரீமியம்

ரூ. 79

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,00,000

  • விபத்துக்கள் ஏற்பட்டால் மனைவிக்கான காப்பீடு
  • நிரந்தர/பகுதியளவு இயலாமை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து உதவிகளுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 99 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • உதவிப் பொருட்கள் நன்மைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து விலங்கு தாக்குதல்

பிரீமியம்

ரூ. 41 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • உள்-நோயாளி விபத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட தீப்புண்கள் மற்றும் காயங்கள்

பிரீமியம்

ரூ. 30 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 1 லட்சம்

  • உள்-நோயாளி விபத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து இறப்பு காப்பீடு (அட்வென்சர் ஸ்போர்ட்)

பிரீமியம்

ரூ. 124 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை நன்மை
  • எந்தவொரு சாகச விளையாட்டுகளும்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆக்ஸிடென்டல் ஹாஸ்பிட்டலைஷேசன் (பொதுவான கேரியர்)

பிரீமியம்

ரூ. 184 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
  • நோய் கண்டறிதலுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை (அட்வென்சர் ஸ்போர்ட்ஸ்)

பிரீமியம்

ரூ. 384 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
  • எந்தவொரு சாகச விளையாட்டுகளும்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆக்ஸிடென்டல் ஹாஸ்பிட்டலைஷேசன் (தனிநபர் வாகனம்)

பிரீமியம்

ரூ. 379 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
  • நோய் கண்டறிதலுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

குணமாகும் காலத்திற்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 344 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • உள்-நோயாளி விபத்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
  • நோய் கண்டறிதலுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெடிகிளைம் ஹாஸ்பிட்டல் கேஷ்

பிரீமியம்

ரூ. 504

வரையிலான காப்பீடு

Rs.2,000/day*

  • விபத்தினால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • தினசரி ரொக்க நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இறுதி நிலை கல்லீரல் நோய்க்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இறுதி நிலை கல்லீரல் நோய் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இறுதி நிலை நுரையீரல் நோய்க்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இறுதி நிலை நுரையீரல் நோய் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இறுதி நிலை சிறுநீரக செயலிழப்புக்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இறுதி நிலை சிறுநீரக செயலிழப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

எலும்பு முறிவுக்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 177 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 25,000

  • எலும்பு முறிவுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

முக்கிய உறுப்பு மாற்று காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 307 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • முக்கிய உறுப்பு மாற்றம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பக்கவாத காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • பக்கவாதம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பார்கின்சன் நோய்க்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • பார்கின்சன் நோய் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மாசு காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 531 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 2 லட்சம்

  • சுவாச நோய் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஸ்ட்ரோக் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • ஸ்ட்ரோக் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சர்ஜிக்கல் கேஷ் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 755 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 1 லட்சம்

  • அறுவை சிகிச்சை மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சைக்கான நிலையான பே-அவுட்
  • 9 முக்கிய அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு காப்பீடு வழங்குகிறது
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஆம்புலன்ஸ் சேவை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 118 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • ஆம்புலன்ஸ் சேவையை உள்ளடக்குகிறது
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

அப்ளாஸ்டிக் அனீமியா காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • அப்ளாஸ்டிக் அனீமியா காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பர்ன்ஸ் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 177

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 25,000

  • பர்ன் கவர்
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

குழந்தைகளின் கல்வி காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 189

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 25,000

  • குழந்தைகளின் கல்வி காப்பீடு
  • விபத்து இறப்புக்கான நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

தொற்று நோய் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 663 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • தொற்று நோய் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ் கிராஃப்ட் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • கரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ் கிராஃப்ட் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

காணாமல்போகுதல் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 330

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 1 லட்சம்

  • காணாமல்போகுதல் காப்பீடு
  • விபத்து இறப்புக்கான நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இறுதி சடங்கு செலவுகளுக்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 118

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • இறுதி சடங்கு செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

EMI பாதுகாப்பு காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 123 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

3 EMI

  • நீண்ட காலமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கான நிலையான பேஅவுட்
  • EMI பாதுகாப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இதய வால்வு மாற்று/பழுதுபார்ப்பு காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இதய வால்வு மாற்று காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வீட்டு மாற்றியமைப்பு காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 177 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • வீட்டு மாற்றியமைப்பு காப்பீடு
  • நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்ற நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ICU ரொக்க காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 708 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 2000 / நாள்

  • மருத்துவமனையில் ICU-வில் அனுமதிக்கப்பட்ட காரணத்திற்காக தினசரி பேஅவுட்
  • அதிகபட்சம் 30 நாட்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ 2,000
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இம்பிளான்டபிள் கார்டியாக் டெஃபிப்ரிலேட்டர் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இம்பிளான்டபிள் கார்டியாக் டெஃபிப்ரிலேட்டர் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இதயத்திற்கு பேஸ்மேக்கர் பொருத்துவதற்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • பேஸ்மேக்கர் இம்ப்ளான்டேஷன் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வருமான இழப்பு காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 212 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000 / வாரம்

  • தற்காலிக மொத்த குறைபாட்டிற்கான காப்பீடு
  • விபத்து இறப்பு காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிடிஸ் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 307 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டிடிஸ் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

முக்கிய பர்ன்ஸ் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 307 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • முக்கிய பர்ன்ஸ் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

திருமண உதவித்தொகை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 142 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • திருமண உதவித்தொகை காப்பீடு
  • விபத்து இறப்புக்கான நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மொபிலிட்டி விரிவாக்க காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 212 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • மொபிலிட்டி விரிவாக்க காப்பீடு
  • நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்ற நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மோட்டார் நியூரான் கோளாறுக்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • மோட்டார் நியூரான் கோளாறு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • மல்டிபிள் ஸ்களீரோசிஸ் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மாரடைப்புக்கான காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • மாரடைப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பெரிகார்டிக்டோமி காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

நுரையீரல் உயர் இரத்த அழுத்த காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • நுரையீரல் உயர் இரத்த அழுத்தம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

நுரையீரல் த்ரோம்போஎம்பாலிசம் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • நுரையீரல் த்ரோம்போஎம்பாலிசம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

கார்டியாக் அர்ரித்மியா அறுவை சிகிச்சை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • கார்டியாக் ஆரித்மியா அறுவை சிகிச்சை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பெருநாடி அறுவை சிகிச்சை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 271 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 3 லட்சம்

  • பெருநாடி அறுவை சிகிச்சை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுதல்
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

வாகன மாற்று காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 212 முதல்

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 10,000

  • வாகன மாற்று காப்பீடு
  • நிரந்தர மொத்த ஊனமுற்ற நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இயலாமை, & மற்றும் ஆதரவு பொருட்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 114 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 4,00,000

  • மாடிஃபிகேஷன் அலவன்ஸ் காப்பீடு
  • விபத்து உதவி பொருட்கள் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மருத்துவ & இயலாமை

பிரீமியம்

ரூ. 924 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 4 லட்சம்

  • மாடிஃபிகேஷன் அலவன்ஸ் காப்பீடு
  • நோய் கண்டறியும் சோதனைகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்துக்கான இலவச சிகிச்சை காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 69 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • விபத்துக்கான இலவச சிகிச்சை
  • சிகிச்சை கட்டணங்கள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்துக்கான மருத்துவ மற்றும் இலவச நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 1,844 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 20,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • நோய் கண்டறியும் சோதனைகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

அட்வென்சர் ஸ்போர்ட் விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 584 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 4,00,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • நோய் கண்டறியும் சோதனைகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஹெல்த் பிரைம்

பிரீமியம்

ரூ. 499 முதல்

காப்பீடு தொகை

-

  • வரம்பற்ற மருத்துவர்களின் ஆலோசனை
  • லேப் கவரேஜ்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விரிவான வாழ்க்கைத் துணை காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 269 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 1 லட்சம்

  • இறப்புக்கு எதிரான காப்பீடு
  • நிரந்தர முழுமையான உடல் குறைபாடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ஊதிய இழப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 504 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • ஊதிய இழப்புக்கான காப்பீடு
  • நிரந்தர/பகுதி இயலாமைக்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பணம் சம்பாதிப்பதற்கான இழப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 244 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • ஊதிய இழப்புக்கான காப்பீடு
  • மாதாந்திர ரொக்க நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பணம் சம்பாதிப்பதற்கான இழப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 304 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 500/நாள்

  • ஊதிய இழப்புக்கான காப்பீடு
  • மாதாந்திர ரொக்க நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மறுவாழ்வு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 179 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 5,000

  • விரிவான மறுவாழ்வு காப்பீடு
  • மருத்துவ செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

இயற்கை பேரழிவு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 29 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • நோய் கண்டறிதல் சோதனைகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து இறப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 214 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 3 லட்சம்

  • விபத்து இறப்புக்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து இறப்பு காப்பீடு (தொழில்முறை மற்றும் பகுதி தொழில்முறை விளையாட்டுகள்)

பிரீமியம்

ரூ. 69 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 3 லட்சம்

  • விளையாட்டு தொடர்பான விபத்து இறப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து நிரந்தர பகுதியளவு/மொத்த இயலாமை

பிரீமியம்

ரூ. 214 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • நிரந்தர பகுதி/மொத்த இயலாமை
  • சிகிச்சை கட்டணங்கள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மறுவாழ்வு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 104 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 5,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் மறுவாழ்வு மையத்தில் ஆலோசனை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விமான ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • ஏர் ஆம்புலன்ஸ் செலவுகளுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

சார்ந்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கான திருமண நன்மை

பிரீமியம்

ரூ. 79 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 4 லட்சம்

  • விபத்து இறப்பு ஏற்பட்டால் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கு காப்பீடு
  • பகுதி இயலாமைக்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

ரீபேட்ரியேஷன் ஆஃப் மார்டல் ரிமைன்ஸ் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 19 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 5,000

  • டிரான்ஸ்பர்டேஷன் ஆஃப் மார்டெல் ரிமைன்ஸ்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை – விலங்கு (வீடு மற்றும் காடு) தாக்குதல்

பிரீமியம்

ரூ. 53 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 3 லட்சம்

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • மருத்துவர் கட்டணம்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை/உள்நாட்டு விமான இரத்துசெய்தல் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 110 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • விபத்து சார்ந்த மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை மீதான காப்பீடு
  • விமான இரத்துசெய்தல் மீதான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

பயணம் (உள்நாடு) - பயணம் இரத்தானதற்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 73 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • பயணம் இரத்தானதற்கான காப்பீடு
  • விபத்து இறப்புக்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

விபத்து சார்ந்த மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை மற்றும் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம் (PPE) காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 159

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • விபத்து சார்ந்த மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை காப்பீடு
  • தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணம் (PPE)
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெடிகிளைம் - நீர்வழி பரவும் நோய்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 1864 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • நீர்வழி பரவும் நோய்களுக்கான சிகிச்சை
  • மருத்துவமனைசேர்ப்புக்கு முன்னும் பின்னும்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெடிகிளைம் - விரிவான பெற்றோர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 234

காப்பீடு தொகை

ரூ. 1 லட்சம்

  • பெற்றோர்களுக்கான விரிவான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெடிகிளைம் – ஹெல்த் + விபத்து (விரிவான) – 1 EMI பாதுகாப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 119 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • ஒற்றை EMI-க்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
alt

மெடிகிளைம் – ஹெல்த் + விபத்து (விரிவான) – 2 EMI பாதுகாப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 219 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • 2 EMI-களுக்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்