-யில் தயாரிப்புகளை காண்பிக்கிறது

covid-19-protection-cover

COVID-19 காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 952 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 2 லட்சம்

  • மருத்துவமனைசேர்ப்பு செலவுகள்
  • ஆயுர்வேத சிகிச்சை மீதான செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Wallet Care

வாலெட் சேவை மையம்

அதிக விற்பனையாளர்கள்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mobile Charger Insurance

மொபைல் சாதன பாதுகாப்பு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 1215 முதல்

ஹேண்ட்செட் செலவிற்கு 100% வரை காப்பீடு*

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • திரவ சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mobile Charger Insurance

Fonesafe மொபைல் ஸ்கிரீன் காப்பீடு

அதிக விற்பனையாளர்கள்

பிரீமியம்

ரூ. 649 முதல்

ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செலவில் 100% வரை காப்பீடு

  • மொபைல் ஸ்கிரீனின் விபத்து சேதம்
  • பிரேக்டவுன் காரணமாக ஏற்படும் சேதம்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
CYber Security Cover

சைபர் பாதுகாப்பு காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 299 முதல்

காப்பீடு தொகை

ரூ. 2 லட்சம்

  • நிதி மோசடிகளுக்கான காப்பீடு
  • சைபர் தாக்குதல்(கள்)-யில் இருந்து காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Hospital Cash Cover

மருத்துவமனை ரொக்கக் காப்பீடு

அதிக விற்பனையாளர்கள்

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ. 30,000

  • மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • தினசரி ரொக்க நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Key Replacement Insurance

கீ பாதுகாப்பு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

கட்டணம்

ரூ. 749

Benefits up to

ரூ. 60,000

  • வீடு, காருக்கான பிரேக்-இன் பாதுகாப்பு
  • இழந்த/திருடப்பட்ட சாவி மாற்றுவதற்கான செலவு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Infection Cover

நோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 79

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Cancer Indemnity Cover

புற்றுநோய் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • புற்றுநோய் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்புச் சிகிச்சை
  • கீமோதெரபி & ரேடியோதெரபி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Carotid Artery Surgery Indemnity Cover

கரோடிட் ஆர்டரி அறுவை சிகிச்சை இழப்பீட்டு காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • கரோடிட் ஆர்டரி அறுவை சிகிச்சை காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Balloon Valvotomy Cover

பலூன் வால்வோடமி காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பலூன் வால்வோடமி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Blindness Cover

பிளைண்ட்னஸ் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பிளைண்ட்னஸ் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Benign Brain Tumor Cover

பினைன் பிரைன் டியூமர் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பினைன் பிரைன் டியூமர் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Cardiomyopathy Indemnity Cover

கார்டியோமையோபதி இழப்பீட்டு காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • கார்டியோமையோபதி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Handbag Assure

ஹேண்ட்பேக் அசூர்

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

கட்டணம்

ரூ. 199

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • தீ, திருட்டு, அல்லது இழப்புக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Animal Bite Cover

விலங்கு கடி காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 165

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • விலங்கு கடி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • விபத்து இறப்புக்கான நன்மை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Bacterial Meningitis Cover

பாக்டீரியல் மூளைக்காய்ச்சல்

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • பாக்டீரியல் மூளைக்காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Angioplasty Indemnity Cover

ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி இழப்பீட்டு காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 307

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Personal Trip Effects Cover

தனிநபர் பயண விளைவுகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,15,000

  • பொருட்கள் திருட்டு அல்லது விபத்து சேதம்
  • ரொக்க இழப்பிற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Alzheimers Disease Cover

அல்சீமர் நோய் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

தொடக்க விலை 271

காப்பீடு தொகை

3 லட்சம் வரை

  • அல்சீமர் காரணமாக மருத்துவமனை உள்ளிருப்பு சிகிச்சை
  • ஆம்புலன்ஸ் காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Kitchen Appliances Insurance

சமையலறை பொருட்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pregnancy Complications Cover

கர்ப்பகால சிக்கல்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Waterborne Disease Cover

நீரினால் பரவும் நோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Washing Machine Insurance

வாஷிங் மெஷின் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 35,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Air Conditioner Insurance

AC காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Dance Accident Insurance

டான்ஸ் விபத்து காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 349

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • விபத்து காயங்களுக்கான காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு சிகிச்சைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Refrigerator Insurance

ரெஃப்ரிஜரேட்டர் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 399

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
High-End Refrigerator Insurance

விலை-உயர்ந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 799

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,00,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Electronic Stationery Insurance

எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேஷனரி காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 799

காப்பீடு தொகை

ரூ. 20,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Fraudulent Charges Cove

மோசடி கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 80,000

  • இழந்த/திருடப்பட்ட கார்டுக்கான காப்பீடு
  • மோசடி கட்டண வசூலிப்புகளுக்கு திருப்பிச் செலுத்துதல்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Prosthetic Limb

Prosthetic Limb Insurance

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடுசெய்யப்பட்ட தொகை

ரூ. 30,000

   • தீ, கலவரம் காரணமாக ஏற்படும் இழப்புக்கான காப்பீடு
   • திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Car Brand Logo

Car Brand Logo Insurance

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 19

காப்பீடுசெய்யப்பட்ட தொகை

ரூ. 10,000

   • திருட்டு காரணமாக ஏற்படும் இழப்புக்கான காப்பீடு
   • திருட்டின் காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்பிற்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Handheld Tablet Devices Insurance

ஹேண்ட்ஹெல்ட் டேப்லெட் டிவைசஸ் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Daily Commute Insurance

தினசரி பயணக் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து மருத்துவ உள்ளிருப்புச் சிகிச்சையை உள்ளடக்குகிறது
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Honeymoon Holiday Cover

ஹனிமூன் ஹாலிடே காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • பயண இரத்துக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Kidney Stones Insurance

சிறுநீரக கற்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Eyewear Insurance

ஐவியர் அசூர்

அதிக விற்பனையாளர்கள்

கட்டணம்

ரூ. 799

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Road Trip Cover

சாலைப் பயணக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • 24/7 சாலையோர உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Purse Care

பர்ஸ் கேர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 2,00,000

  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Adventure Cover

சாகச காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மொத்த உடல் ஊனத்திற்கான காப்பீடு
  • விபத்துக்கான மருத்துவ செலவுகளை காப்பீடு செய்யுங்கள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
ATM Assault & Robbery Cover

ATM பாதுகாப்பு

கட்டணம்

ரூ. 749

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 50,000

  • நிதி இழப்புக்கான காப்பீடு
  • காயத்திற்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Backpacking Travel Cover

பேக்பேக்கிங் பயணக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Baggage Insurance

பேக்கேஜ் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • சாமான்கள் சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • தீ, கலவரம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
CCTV Camera Cover

சிசிடிவி அசூர்

கட்டணம்

ரூ. 349

Benefits up to

ரூ. 65,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Child Personal Accident Cover

குழந்தை தனிநபர் விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • பகுதியளவு உடல் ஊனத்திற்கான காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால் பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Cycle Insurance

சைக்கிள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 899

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ மற்றும் திருட்டில் இருந்து பாதுகாப்பு
  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Hearing Aid Insurance

ஹியரிங் எய்டு காப்பீடு

புதிதாக வந்துள்ளவைகள்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Delhi Metro Insurance

டெல்லி மெட்ரோ இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • வருமான இழப்புக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Health Dengue Cover

டெங்கு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Designer Clothes Insurance

டிசைனர் ஆடைகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Domestic Holiday Cover

உள்நாட்டு விடுமுறை பேக்கேஜ்

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசர பயணம் மற்றும் பண உதவி
  • காம்ப்ளிமென்டரி விபத்து காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
DSLR Camera Insurance

DSLR கேமரா காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 699

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Event Insurance

ஈவென்ட் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • இரத்து செய்தலுக்கான பாதுகாப்பு
  • திருட்டின் காரணமாக ஏற்பட்ட இழப்பிற்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Firecracker Insurance

பட்டாசு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 549

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • உடல் ஊனம் விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து மருத்துவ உள்ளிருப்புச் சிகிச்சைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்

உடற்பயிற்சி உடைகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 20,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Gym Injury Insurance

ஜிம் இஞ்சுரி காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • மருத்துவ செலவுகளுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Handheld E-Reading Devices Insurance

கையடக்க இ-ரீடிங் சாதனங்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Helmet Insurance

தலைக்கவச காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Home Inverter Insurance

வீட்டு இன்வெர்டர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Home Protection Cover

வீட்டு பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ 5,00,000

  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
  • திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Personal Trip Liability

தனிநபர் பயண பொறுப்பு

பிரீமியம்

ரூ. 149

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மூன்றாம்-தரப்பு சேதங்களுக்கு எதிரான காப்பீடு
  • மூன்றாம்-தரப்பு நிதி பொறுப்பை உள்ளடக்கியது
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Identity theft

அடையாள உறுதி

கட்டணம்

ரூ. 349

Benefits up to

ரூ. 65,000

  • அடையாள திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • சட்ட செலவுகளுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Laptop Charger Insurance

லேப்டாப் சார்ஜர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Leh Ladakh Road Trip Cover

லே லடாக் ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Luxury Sanitary Fittings Insurance

ஆடம்பர சானிடரி பொருத்தல்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Meningococcal Meningitis Cover

மெனிங்கோகோகல் மெனிங்கிட்டிஸ் கவர்

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mobile Charger Insurance

மொபைல் சார்ஜர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 5,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Monsoon Insurance

மழைக்கால காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 649

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Morning Walk Accident Insurance

காலை நேர நடைபயண விபத்து காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ 3,00,000

  • உடல் ஊனம் விஷயத்தில் காப்பீடு
  • எலும்பு முறிவு மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் செலவுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mumbai Metro Insurance

மும்பை மெட்ரோ இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
  • வருமான இழப்புக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mumbai Local Train Insurance

மும்பை உள்ளூர் இரயில் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • இயலாமை காரணமாக ஏற்பட்ட வருமான இழப்பிற்கான பாதுகாப்பு
  • மரணம் ஏற்பட்டால் அவற்றுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Mumbai Pune Goa Road Trip Cover

மும்பை புனே கோவா ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pune Road Trip Cover

மும்பை புனே ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Musical Instrument Insurance

இசை கருவிகள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 599

காப்பீடு தொகை

ரூ. 40,000

  • தீ, திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pedal Insurance

பெடல் இன்சூரன்ஸ்

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • OPD செலவினங்களை திருப்பிச் செலுத்தல்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pen Insurance

பேனா காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் பிரேக்டவுனுக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pilgrimage Cover

புனிதப்பயண காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • மருத்துவ வெளியேற்றத்திற்கான காப்பீடு
  • அவசரக்கால பயண உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Price Protection

விலை பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 75,000

  • அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதற்கான காப்பீடு
  • விலை வேறுபாட்டிற்கான திருப்பிச் செலுத்துதல்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Pune Goa Road Trip Cover

புனே கோவா ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Purchase Protection

பொருள் வாங்குவதற்கான பாதுகாப்பு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,50,000

  • நிதி இழப்புக்கான காப்பீடு
  • திருட்டு அல்லது சேதத்திற்கு எதிரான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Shoes Insurance

ஷூக்களுக்கான காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 199

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Small Gadgets Insurance

சிறிய கேட்ஜெட்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 399

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Solo Traveler Cover

சோலோ டிராவலர் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசர பயணம் மற்றும் ஹோட்டல் உதவி
  • 24/7 கார்டு முடக்க சேவை
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Sports Fitness Injury Cover

விளையாட்டு/உடற்தகுதி காயம் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 499

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
  • காயங்களுக்கான மருத்துவ செலவு காப்பீடுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Stampede Insurance

ஸ்டாம்பேடு காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ 2,00,000

  • மரணம் விஷயத்தில் இழப்பீட்டுத் தொகை
  • எலும்பு முறிவுகளின் சிகிச்சை செலவு காப்பீடுகள்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Student's Plan Cover

மாணவர்களுக்கான திட்ட காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 449

காப்பீடு தொகை

ரூ 1,00,000

  • குழந்தை கல்விக்கான பாதுகாப்பு
  • மருத்துவமனை & OPD செலவினங்களுக்கான பாதுகாப்பு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Trek Cover

ட்ரெக் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • மருத்துவ வெளியேற்றத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Tuberculosis Cover

காசநோய் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 99

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • மருத்துவமனை செலவுகளுக்கான காப்பீடு
  • இரத்த பரிசோதனைகள் மற்றும் மருத்துவரின் கட்டணங்களுக்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Vaishno Devi Temple Pilgrimage Cover

வைஷ்ணோ தேவி கோயில் யாத்திரை காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • அவசர மருத்துவ வெளியேற்றம்
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Watch Insurance

Watch Secure

கட்டணம்

ரூ. 449

வரையிலான காப்பீடு

ரூ. 40,000

  • திருட்டு விஷயத்தில் காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Water Purifier Insurance

வாட்டர் பியூரிஃபையர் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 249

காப்பீடு தொகை

ரூ. 25,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Wedding Dress Insurance

திருமண உடை காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 349

காப்பீடு தொகை

ரூ. 50,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Weekend Getaway Road Trip Cover

வீக்எண்ட் கெட்அவே ரோடு டிரிப் கவர்

கட்டணம்

ரூ. 599

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 3,00,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • 24/7 சாலையோர உதவி
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Winter Trek Cover

குளிர்கால ட்ரெக் காப்பீடு

கட்டணம்

ரூ. 699

வரையிலான காப்பீடு

ரூ 1,50,000

  • அவசரக்கால பயண உதவி
  • விபத்து ஏற்பட்டால் அதற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்
Wireless Headphones Insurance

வயர்லெஸ் ஹெட்போன்கள் காப்பீடு

பிரீமியம்

ரூ. 299

காப்பீடு தொகை

ரூ. 10,000

  • தீ, திருட்டு மற்றும் கொள்ளைக்கான காப்பீடு
  • விபத்து சேதத்திற்கான காப்பீடு
மேலும் அறிக இப்போது வாங்கவும்