அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

எஃப்டி வசதிக்கான கடன் என்றால் என்ன?

எஃப்டி வசதிக்கு எதிரான கடன், உங்கள் நிதித் தேவைகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக உங்கள் நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு எதிராக எளிதாகக் கடனைப் பெற உங்களை அனுமதிக்கிறது.

நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான எனது கடனில் ஏதேனும் செயல்முறை கட்டணம் உள்ளதா?

எஃப்டி மீதான கடன் விஷயத்தில் செயல்முறை கட்டணம் எதுவும் இல்லை.

நான் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு தொகையை கடனாக பெற முடியும்?

ஒட்டுமொத்த எஃப்டி-யில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 75% வரை மற்றும் உங்கள் உடனடி பணப்புழக்கத் தேவைகளுக்கு நிதியளிக்க ஒட்டுமொத்தம் அல்லாத எஃப்டி-யில்-யில் வைப்புத் தொகையின் 60% வரை நீங்கள் கடன் பெற முடியும்.

முன்கூட்டியே அடைத்தல் அல்லது பகுதியளவு முன்-செலுத்துதல் கட்டணங்கள் ஏதேனும் உள்ளனவா?

இல்லை, நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான உங்கள் கடனுக்கு முன்கூட்டியே அடைத்தல்(ஃபோர்குளோசர்) அல்லது பகுதியளவு முன்கூட்டியே செலுத்தல் கட்டணங்கள் பொருந்தாது.

நிலையான வைப்புத்தொகைக்கு எதிரான எனது கடனுக்கான வட்டி விகிதம் என்ன?

நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான கடனின் வட்டி விகிதம் நடைமுறையிலுள்ள எஃப்டி வட்டி விகிதங்களை விட 2% அதிகமாகும்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்