படம்

மிகச்சிறந்த சேமிப்புத் திட்டத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது

எப்படி இது வேலை செய்கிறது

எங்கள் சேமிப்பு திட்டங்கள் விண்ணப்பிக்க எளிதானது. சில எளிய படிநிலைகளில், அவை எவ்வாறு வேலை செய்யும் என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

வழிமுறை 1

நீங்கள் விரும்பும் திட்டத்தின் வகையைத் தேர்வுசெய்யவும்.

வழிமுறை 2

உங்களின் உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை மற்றும் உங்கள் பாலிசி காலத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.

வழிமுறை 3

உங்கள் பிரீமியத்தை எப்படி செலுத்த விரும்புகிறீர்கள் என்றும் அதை நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய காலகட்டத்தையும் தேர்ந்தெடுங்கள்.

வழிமுறை 4

திட்டம் முதிர்வடையும்வரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பிரீமிய செலுத்தும் காலத்திற்கு பிரீமியத்தைச் செலுத்துங்கள்.

வழிமுறை 5

விண்ணப்பத்தின் போது நீங்கள் தேர்வு செய்த ஃப்ரீக்வென்சியின் படி பே-அவுட்களை பெறுங்கள்.