கண்ணோட்டம்


உங்கள் வீடு அல்லது உங்கள் காரின் சாவியை இழந்திருக்கிறீர்களா? அத்தகைய அவசர நிலைகளை சரிசெய்ய பஜாஜ் ஃபின்சர்விடமிருந்து ஒரு கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் பாலிசியை தேர்வு செய்யவும். வீடு மற்றும் வாகன சாவிகள் இழப்பு அல்லது திருட்டு, லாக்ஸ்மித் செலவு, மற்றும் சாவி மாற்று செலவு ஆகியவைக்காக காப்பீடு பெறுங்கள்.

சாவி மாற்று காப்பீட்டின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

 • உங்கள் குடியிருப்பு வீடு அல்லது வாகனத்திற்கான டூப்ளிகேட் சாவிகளை உருவாக்க காப்பீடு பெறுங்கள்

 • பூட்டுகள் மாற்றப்படுவதற்கு உரிய லேபர் செலவினத்தை திருப்பிச் செலுத்தல் பெறுங்கள்

 • உங்கள் வாகனத்திற்கான சாவி மாற்று 24 மணிநேரங்களை கடந்தால், வாடகை காருக்கான செலவை திரும்ப பெறுங்கள்.

 • எளிய மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத செயல்முறை

 • சாவி மாற்று காப்பீடு – பாலிசி கவரேஜ்

 • மாற்று சாவிகள்

  உங்கள் குடியிருப்பு வீடு மற்றும் வாகன சாவிகளை ரீப்ளேஸ் செய்யும் செலவை திரும்ப பெறுதல். ஒரு புதிய சாவியை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் லாக்ஸ்மித்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை மட்டுமே இந்த காப்பீடு வழங்குகிறது.

 • பிரேக்-இன் பாதுகாப்பு

  ஒருவர் உங்கள் வாகனத்தை சேதப்படுத்திவிட்டால், சாவி மாற்று காப்பீடு பூட்டுகள் மற்றும் சாவிகளை மாற்றுவதற்கான செலவை வழங்குகிறது. நாங்கள் பூட்டு செலவை கவர் செய்ய மாட்டோம், என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். பூட்டை மாற்றும் லேபர் செலவை மட்டும் நாங்கள் கவர் செய்வோம்.

 • லாக் அவுட் போன்ற விஷயத்தில் திருப்பிச் செலுத்துதல்

  உங்கள் வீடு அல்லது காரில் இருந்து லாக் அவுட் என்பதை நீங்களே கண்டறிந்தால், லாக்ஸ்மித் பெறும் செலவை நாங்கள் திரும்ப செலுத்துவோம்.

 • வாடகை காருக்கான திருப்பிச் செலுத்துதல்

  கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் வேலை 24 மணிநேரங்களுக்கும் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், நாங்கள் வாடகை கார் செலவை கவர் செய்வோம்.

 • கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் – நாங்கள் கவர் செய்யாதவை கீழே உள்ளது

 • மேலே பட்டியலிடப்பட்டதை தவிர வேறு எந்த செலவும்

 • உங்களுடைய முதன்மை ஒன்றைத் தவிர வேறொரு குடியிருப்பு வீட்டு சாவிகளின் இழப்புடன் தொடர்புடைய செலவுகள். உங்கள் இரண்டாம்நிலை குடியிருப்பை கவர் செய்வதற்கு ஒரு தனி பாலிசியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும்.

 • சொந்த பயனிற்காக பயன்படுத்தாத வாகனத்தின் சாவிகளை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்கான செலவு

 • தற்போதைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டும் சாவி மாற்று காப்பீடு

கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் – பாலிசி காப்பீடு

• கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் – உங்கள் குடியிருப்பு அல்லது வாகன சாவிகளை மாற்றுவதற்கான செலவை திரும்பப் பெறுதல். புதிய சாவியை தயாரிப்பதற்காக பூட்டுத் தொழிலாளிக்கு நீங்கள் செலுத்தும் தொகைக்கு மட்டுமே இந்த காப்பீடு கிடைக்கும்.
• பிரேக்-இன் பாதுகாப்பு – உங்கள் வாகனத்தை எவவேறும் சேதப்படுத்தினால், பூட்டுகள் மற்றும் சாவிகளை மாற்றுவதற்கானச் செலவை கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் காப்பீடு வழங்குகிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், பூட்டிற்கானச் செலவை நாங்கள் வழங்குவதில்லை. பூட்டு மாற்றுவதற்கான தொழிலாளர் செலவுகளுக்கு மட்டுமே நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
• லாக் அவுட் ஏற்பட்டால் திரும்பப் பெறுதல் – பூட்டிய கார் அல்லது வீட்டிற்குள் நீங்கள் சிக்கிக் கொண்டால் பூட்டுத் தொழிலாளியை அழைத்ததற்கான செலவை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
• வாடகை கார் திருப்பிச்செலுத்தல் – கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் வேலைக்கு சில சமயங்களில் 24 மணிநேரத்திற்கு மேல் ஆகலாம். இத்தகைய சூழ்நிலையில், வாடகை காரின் விலையை நாங்கள் ஈடுகட்டுகிறோம்.

கீ ரீப்ளேஸ்மென்ட்– நாங்கள் வழங்காதவை

• மேலே பட்டியலிடப்பட்டதை தவிர வேறு எந்த செலவும்
• உங்களுடைய முதன்மை ஒன்றைத் தவிர வேறொரு குடியிருப்பு வீட்டு சாவிகளின் இழப்புடன் தொடர்புடைய செலவுகள். உங்கள் இரண்டாம்நிலை குடியிருப்பை கவர் செய்வதற்கு ஒரு தனி பாலிசியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும்.
• சொந்த பயனிற்காக பயன்படுத்தாத வாகனத்தின் சாவிகளை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்கான செலவு

சாவி மாற்று காப்பீட்டிற்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள்

• பிரேக்-இன் பாதுகாப்பிற்கான கோரல்களில் திரும்ப செலுத்தலிற்கு கிளைம் செய்ய கவர் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் நடந்த சம்பவம் தொடர்பான விவரங்களை விவரிக்கும் அதிகாரபூர்வ போலீஸ் FIR அவசியமாக தேவைப்படும்

விபத்திற்கு பிறகு அல்லது சாவி இழப்பிற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும்

• 1800-11-9966 எண்ணில் எங்களை அழைக்கவும்
• மாற்றாக, இழப்பை தெரிந்துகொண்ட 24 மணிநேரங்களில் எழுதப்பட்ட கடிதத்துடன் சமர்ப்பிக்கவும்
• இது ஒரு கோரிக்கையை உருவாக்கி தேவையான படிவங்களையும் வழிமுறைகளையும் பெற உதவுகிறது
• சாவி இழப்பு அல்லது உடைப்பு முயற்சியை கண்டுபிடித்த 24 மணிநேரங்களுக்குள் போலீஸ் உடன் FIR-ஐ பதிவு செய்யுங்கள்.
• கோரிக்கைகள் படிவங்களை பூர்த்திசெய்து அதனுடன் இணைந்த ஆவணங்களுடன் சேர்த்து எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
• போலீஸ் அறிக்கைகள், பூட்டுகள் மற்றும் சாவிகள் மாற்று இரசீதுகள், மற்றும் நிறுவனம் கேட்கும் அனைத்து மற்ற ஆவணங்கள் அடங்கும்.
• கோரல் படிவங்களை நிறுவனத்திடம் 3 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கவும்
 

கோரல் செயல்முறை

• நீங்கள் சாவியை இழந்தால், பாலிசி ஆவணத்தில் வழங்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணிற்கு காப்பீட்டு நிறுவனத்தை நீங்கள் அழைக்கலாம்.
• நிகழ்வுகளை விவரிக்கும் ஒரு எழுதப்பட்ட விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.
• உங்கள் வீட்டையோ வாகனத்தையோ எவரேனும் உடைத்துவிட்டால், சம்பவத்தை கண்டறிந்த 24 மணிநேரங்களில் நீங்கள் ஒரு புகாரை போலீஸ்-யிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மற்றும் FIR-ஐ பெற வேண்டும்.
• நிறுவனத்திடம் ஆவணங்களின் நகலை (போலீஸ் FIR) சமர்ப்பிக்கவும்
• இதற்கிடையில் சாவி மாற்று செலவுகள், லாக்ஸ்மித்-காக செலுத்திய லேபர் கட்டணங்கள், மற்றும் அவை போல் உள்ள இரசீதுகளை பராமரிக்கவும்.
• மாற்று செலவினங்களை திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக நிறுவனத்திற்கு இரசீதுகளை சமர்ப்பிக்கவும்
 

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

குளிர்கால ட்ரெக் காப்பீடு

அறிய

வாலெட் கேர்: டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் போன்ற உங்கள் வாலெட் அத்தியாவசியங்களை பாதுகாக்கவும்

இப்போது வாங்கவும்
TV காப்பீடு

அறிய

டிவி காப்பீடு: சேதம், இழப்பு அல்லது பிரேக்டவுனில் இருந்து உங்கள் தொலைக்காட்சியை பாதுகாக்கவும்

இப்போது வாங்கவும்
சிறிய கேட்ஜெட்கள் காப்பீடு

அறிய

சிறிய கேஜெட்கள் காப்பீடு: சேதம், இழப்பு அல்லது பிரேக்டவுனில் இருந்து உங்கள் மின்னணு கேட்ஜெட்டை பாதுகாக்கவும்

இப்போது வாங்கவும்
மொபைல் ஸ்கிரீன் காப்பீடு

அறிய

மொபைல் ஸ்கிரீன் காப்பீடு: எதிர்பாராத சேதத்தில் இருந்து பாதுகாக்க உங்கள் ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்பிளே மீது காப்பீடு செய்யவும்

இப்போது வாங்கவும்