விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

பொறுப்புத் துறப்பு

a) நிறுவனத்தின் நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக, பொது வைப்புகளுக்கான விண்ணப்ப படிவத்தில் வழங்கப்பட்ட செய்தித்தாள்/தகவலில் விளம்பரத்தை பார்வையாளர்கள் பார்க்கலாம்.

b) RBI சட்டத்தின் பிரிவு 45-IA கீழ் வங்கியால் வழங்கப்பட்ட 5 மார்ச் 1998 தேதியிட்ட செல்லுபடியான பதிவு சான்றிதழை நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறுவனத்தின் நிதி திறன் அல்லது நிறுவனத்தால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட எந்தவொரு அறிக்கைகள் அல்லது பிரதிநிதித்துவங்களின் சரியான தன்மை மற்றும் நிறுவனத்தின் பொறுப்புகளை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான பொறுப்பு அல்லது உத்தரவாதத்தை ஏற்காது.

நிலையான வைப்புத்தொகை படிவங்கள்