എന്താണ് ഒരു ടോപ് അപ് ലോണ്‍?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങള്‍ ഒരു അധിക ലോണ്‍ ഹോം ലോണ്‍ തുകയ്ക്ക് മുകളില്‍ അധികമായി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണ്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, സാധാരണയായി ഈ ലോണിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരു കാര്‍ പോലുള്ള ആസ്തി വാങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കില്‍ അവധിക്കാലം പോലുള്ളവയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലുമോ ഉപയോഗിക്കാം.

ടോപ്പ് അപ്പ് ലോണിന്‍റെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്:

ഇതിന് നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്ക് ഉണ്ട്: ഹോം ലോൺ നിരക്കുകളേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിൽ റീപേമെന്‍റ് താങ്ങാനാവുന്നതാണ്.

ഇതിന് ചെലവഴിക്കൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ല: വീട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള മറ്റ് ചെലവുകൾക്കോ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക.

ഇതിന് ദീർഘമായ കാലയളവ് ഉണ്ട്: ഒരു ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ പോലെ അതേ ദീർഘമായ കാലയളവ് ആസ്വദിക്കുന്നു.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിൽ നൽകുന്നു: ലോണിന് ലളിതമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും വേഗത്തിലുള്ള വിതരണ സംവിധാനവും ഉണ്ട്.

ഇതിന് പ്രത്യേക അപേക്ഷ ആവശ്യമില്ല: സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ലോണിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഹോം ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹോം ലോണിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫൈനാൻസിംഗ്.

ഇത് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോണിന് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പലിശ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 24 പ്രകാരം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി നേടുന്നതിനും, നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇളവ് ഉപയോഗിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക