ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വാലറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടും EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളും കാണുക. ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ, ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.

ഒരു OTP ഇതിലേക്ക് അയച്ചു

ദയവായി നിങ്ങളുടെ OTP എന്‍റർ ചെയ്യുക