ട്രെക്ക് കവർ

play

ട്രെക്ക് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രെക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയോ ട്രെക്കിംഗിനിടെ അപകടത്തിൽ പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.br>
CPP ൽ നിന്നുള്ള ട്രെക്ക് പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഒരൊറ്റ കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, ട്രാവൽ, ഹോട്ടൽ സഹായവും നേടാം, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു താൽക്കാലിക സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ നേടാം, കോംപ്ലിമെന്‍ററി പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയും അതിലേറെയും.

പ്ലാൻ വിശദാംശങ്ങൾ

രൂ. 699 പ്രീമിയത്തിൽ രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെയുള്ള കവറേജ് ട്രെക്ക് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് രീതിയിൽ നിന്ന് പേമെന്‍റ് നടത്തുക. കൂടാതെ, ഈ പ്ലാനിന് കീഴിൽ ഒരു വർഷത്തെ ട്രാവൽ സേഫ് മെമ്പർഷിപ്പും നേടുക.
 • എന്താണ് പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്

  ഈ പ്ലാനില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാ:

 • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം

  നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ രൂ. 1 ലക്ഷം വരെയും വിദേശത്ത് രൂ. 1.8 ലക്ഷം വരെയും അടിയന്തിര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

 • ഒറ്റ കോളില്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക

  നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, ട്രെക്കിനിടെ അവ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ. ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പർ 1800-419-4000 ൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

 • കോംപ്ലിമെന്‍ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ

  കോംപ്ലിമെന്‍ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്, ട്രെക്കിംഗ് സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത അപകടങ്ങൾക്ക് രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ പരിരക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 • PAN കാർഡ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്

  നിങ്ങളുടെ PAN കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ സൗജന്യമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

 • ട്രാവല്‍ സേഫ് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ്

  CPP യിൽ നിന്നുള്ള ട്രെക്ക് പരിരക്ഷയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ട്രാവൽ സേഫ് അംഗത്വവും ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിന് താഴെ പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്:

  • മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താല്‍ അവയുടെ ദുരുപയോഗം തടയാനായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
  • നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ ബില്ലുകൾക്കും വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള വിമാനയാത്രയ്ക്കും രൂ.1 ലക്ഷം വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഈ അഡ്വാൻസ് പരമാവധി 28 ദിവസത്തെ കാലയളവുള്ള ഒരു പലിശ രഹിത അഡ്വാൻസാണ്. 28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം.
  • നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെയർ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലഭ്യമാക്കാം. നിങ്ങളുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺ തിരികെ നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ ഫീച്ചർ പ്രത്യേക നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധുതയുള്ളൂ.
  • അടിസ്ഥാന ജീവിത ചെലവുകൾ പരിരക്ഷിക്കാനും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിനും നിങ്ങള്‍ക്ക് രൂ. 5000-ന്‍റെ പെട്ടന്നുള്ള ക്യാഷ് അഡ്‍വാന്‍സ് നേടാനാവും.
  • നിങ്ങളുടെ PAN കാർഡ് മറ്റ് കാർഡുകൾക്കും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കും ഒപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾക്കെതിരെ പരിരക്ഷ നേടുക.
  • വ്യക്തിഗത അപകടങ്ങൾക്കെതിരെ കോംപ്ലിമെന്‍ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ട്രെക്കിംഗിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പരമാവധി 10 ദിവസത്തെ സാഹസിക വിനോദങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എന്താണ് ഉള്‍പ്പെടാത്തതായുള്ളത്

ഈ പ്ലാനിന് കീഴിലുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ഇതാ:

• ലഹരിയുടെ സ്വാധീനതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ നഷ്ടം ഈ പ്ലാൻ പരിരക്ഷിക്കുകയില്ല

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

പ്ലാനിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

• 'ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക
• നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിച്ച OTP എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുക
• ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, UPI, മൊബൈൽ വാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് മോഡ് വഴി പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക
• ഇമെയിൽ/WhatsApp വഴി നിങ്ങളുടെ അംഗത്വത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും

ഒരു ക്ലെയിം എങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം

ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുററെ ബന്ധപ്പെടാം:

• ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പർ: 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1800-419-4000 ൽ വിളിക്കാം
• ഇമെയിൽ: feedback@cppindia.com ലേക്ക് എഴുതുക
 

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇതാ:

• കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
• ട്രാവല്‍ സേഫ് മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് ലെറ്റര്‍

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ദയവായി wecareinsurance@bizsupportc.com ൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലിൽ എഴുതുക.

നിരാകരണം - ബജാജ് ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (BFL) CPP Assistance Services Private Ltd ന്‍റെ (CPP) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു വിതരണക്കാരൻ മാത്രമാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നത് CPP യുടെ പൂർണ്ണ വിവേചനാധികാരത്തിലാണ്. ഈ ഉൽപ്പന്നം CPP ഉൽപ്പന്ന T&C നിയന്ത്രിക്കും മാത്രമല്ല ഇഷ്യുവൻസ്, ഗുണനിലവാരം, സേവനക്ഷമത, മെയിന്‍റനൻസ്, വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം എന്നിവയ്ക്ക് BFL ന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട് അല്ല, CPP Assistance Services Private Ltd ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമല്ല. ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുക എന്നത് തികച്ചും സ്വമേധയാ ഉള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വാങ്ങാൻ BFL തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല.”

ലോണുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും മികച്ച ഡീൽ നേടാൻ ഒരു നല്ല സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?