ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്)

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് എന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. സൂപ്പർകാർഡ്, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിരവധി സൂപ്പർ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല, അടിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ ഡിപ്പൻഡബിൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രണ്ടിനെയും സഹായിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പുതിയതായ ഈ നൂതന സവിശേഷത സൂപ്പർകാർഡിനെ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും:

ATM -ൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കൽ

പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ATM -ൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ATM-ൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിൽ നിങ്ങൾ പലിശ നൽകണം. അതോടൊപ്പം, ATM-ൽ ഓരോ സമയം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസും ഈടാക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ATM -ൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ച് ഉയർന്ന ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം..

എന്നാൽ ATM-ൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, 50 ദിവസത്തേക്ക് പലിശ ഈടാക്കുന്നതല്ല. 2.5% പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളു.

എമർജൻസി ലോൺ സ്വന്തമാക്കൂ:

നിങ്ങൾക്ക് എമർജൻസി ലോൺ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇവിടെയാണ് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക.

ഒരു സൂപ്പർകാർഡ് ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ലിമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് പലിശ രഹിത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ ആക്കി മാറ്റി 90 ദിവസം വരെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ക്യാഷ് സ്വന്തമാക്കാം. 2.5% പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് മാത്രം ഈടാക്കുന്നതാണ്. ലിമിറ്റിനെ ലോൺ ആക്കി മാറ്റുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും അതിവേഗത്തിലുള്ളതും തടസ്സരഹിതവുമാണ്. നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.

ഈസി EMI ഓപ്ഷൻ:

ഒരു പേഴ്‌സമൽ ലോൺ എടുത്ത ശേഷമുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നു അതിന്റെ തിരിച്ചടവാണ്. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) വഴി ലഭ്യമാക്കിയ പേഴ്‌സണൽ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും എളുപ്പമാണ്. 3 EMIകൾ ആയി ലോൺ റീപേ ചെയ്യാം. തികച്ചും 2.5% മാത്രമേ പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് ആയി ഈടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാൽ, EMIകൾ മത്സരാധിഷ്ഠിതവും താങ്ങാനാവുന്നതുമാണ്. അങ്ങനെ, ലോണ്‍ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്ങുകള്‍ കുറയ്ക്കുകയോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ മോശമായി ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.

ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതനമായ സവിശേഷതകളോടു കൂടിയ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർ കാർഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ ഒന്നാണ്.

 • ATM-ൽ നിന്ന് പലിശ രഹിത പണം പിൻവലിക്കൽ

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) ഉപയോഗിച്ച് 50 ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ പലിശ രഹിതമായ ATM-ൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം. 2.5% പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് മാത്രം ഈടാക്കുന്നു.

 • എമർജൻസി ലോൺ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ

  ഒരു സൂപ്പർകാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് പരിധി ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പലിശ രഹിത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ ആക്കി മാറ്റുകയും 90 ദിവസം വരെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ക്യാഷ് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫ്ലാറ്റ് 2.5% പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. പരിധി ഒരു ലോണാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വേഗമാര്‍ന്നതും തടസ്സങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതുമായ മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം. RBL മൈകാർഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുപരി ചെയ്യാം.

 • വെൽകം റിവാർഡ്‌സ്

  ഓരോ പർച്ചേസിനുമൊപ്പം റീവാർഡ് നേടി കൂടുതൽ ലാഭിക്കൂ. രൂ. 55,000+ വരെ വാർഷിക സേവിംഗ്സും ആക്‌സിലറേറ്റഡ് റിവാർഡ്‌സും നേടൂ

 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രിവിലേജ്*

  സൂപ്പർകാർഡ് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പാർട്‌ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്‌സ്ക്ലൂസീവ് നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. ബജാജ് പാർട്‌ണർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ തുണിത്തരം, ആക്‌സെസറികൾ, ഗ്രോസറി എന്നിവ വാങ്ങുമ്പോൾ ആകർഷകമായ EMI ഓപ്ഷൻ, ഡിസ്‌ക്കൌണ്ട് എന്നിവ നേടൂ.

  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് EMI നെറ്റ്‌വർക്ക് പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ ഡൌൺ പേമെന്‍റിൽ 5% ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൂപ്പർകാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഡൌൺ പേമെന്‍റ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

 • മികച്ച സുരക്ഷ

  സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'ഇൻ-ഹാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി', 'സീറോ-ഫ്രോഡ് ലയബിലിറ്റി കവർ' തുടങ്ങിയ സൂരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളോടു കൂടിയതാണ് സൂപ്പർകാർഡ്. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഇൻ-ഹാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നൽകുന്നു. RBL മൈകാർഡ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.

 • ഇൻസ്റ്റന്‍റ് അപ്രൂവലും മിതമായ നിരക്കുകളും

  മിനിമൽ വാർഷിക ഫീസ്, ജോയിനിംഗ് ഫീസ് എന്നിവയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിന് ഓൺലൈനായി ഇൻസ്റ്റന്‍റ് അപ്രൂവൽ നേടൂ.

 • റിവാർഡ് പോയിന്‍റ്സ് സമ്പാദിക്കൂ

  ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ആര്‍ബിഎല്‍ ബാങ്ക് സൂപ്പര്‍കാര്‍ഡ് വഴി നടത്തുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും നിങ്ങള്‍ റിവാര്‍ഡ് പോയിന്‍റുകള്‍ സമ്പാദിക്കുകയും, അവ ഓരോ മാസത്തിന്‍റെയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ 20,000 വരെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ വെൽകം ഗിഫ്റ്റ് ആയി സ്വന്തമാക്കാം.

  നിങ്ങൾ ഓരോ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മാസവും ആകർഷകമായ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടുകളും ഉണ്ട്.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിന് അപേക്ഷിക്കൂ

സൂപ്പർ സവിശേഷതകളാൽ, മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലൊന്നാണ് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ്.

പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ