ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു

alt

COVID-19 ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 952 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ആയുർവേദിക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാലെറ്റ് കെയര്‍

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബൈൽ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ.1215 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

ചെലവിന്‍റെ 100%

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ലിക്വിഡ് ഡാമേജിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫോൺസേഫ് മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

ചെലവിന്‍റെ 100%

  • മൊബൈൽ സ്ക്രീനിന്‍റെ ആകസ്മിക കേടുപാടുകൾ
  • തകരാർ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കവർ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 299 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോസ്പിറ്റല്‍ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 30,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിദിന ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കീ സേഫ്ഗാർഡ്

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 60,000

  • വീട്, കാർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്ക്-ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിച്ച കീ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്യാൻസർ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

307 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ക്യാൻസർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • കീമോതെറാപ്പി & റേഡിയോതെറാപ്പി
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സർജറി ഇൻഡംനിറ്റി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സർജറി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബലൂൺ വാൽവോട്ടമി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബലൂൺ വാൽവോട്ടമി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അന്ധത പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • അന്ധത കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബിനൈന്‍ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബിനൈൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർഡിയോമയോപ്പതി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • കാർഡിയോമയോപ്പതി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാൻഡ്ബാഗ് അഷ്വർ

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 199

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആനിമൽ ബൈറ്റ് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

165 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • മൃഗങ്ങളുടെ കടി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റി കവർ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ആഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പേഴ്സണല്‍ ട്രിപ്പ് ഇഫക്ട്സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,15,000

  • ലഗേജ് മോഷണം അല്ലങ്കില്‍ അപകടം മൂലമുള്ള തകരാര്‍
  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അൽഷിമേഴ്‌സ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • അൽഷീമർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കിച്ചൻ അപ്ലയൻസുകളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രെ‍ഗ്‍നന്‍സി കോംപ്ലിക്കേഷന്‍സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ജലജന്യ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 35,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

AC Iഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡാൻസ് ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • ആകസ്മികമായ പരിക്കുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഒടിവുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹൈ-എൻഡ് റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,00,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇലക്‌ട്രോണിക് സ്റ്റേഷനറി ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫ്രോഡുലന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജസ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 80,000

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട കാർഡിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • തട്ടിപ്പുകളുടെ ചാര്‍ജ്ജുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രോസ്തെറ്റിക് ലിംബ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 30,000

  • അഗ്നിബാധ, കലാപം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 19

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 10,000

  • മോഷണം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ടാബ്‍ലറ്റ് ഡിവൈസുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡെയ്ലി കമ്മ്യൂട്ട് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹണിമൂൺ ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ട്രിപ്പ് റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കിഡ്‍നി സ്റ്റോണ്‍സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഐവെയർ അഷ്വർ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പഴ്സ് കെയർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അഡ്‍വഞ്ചര്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായുള്ള ആശുപത്രി പ്രവേശനം പരിരക്ഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ATM സേഫ്ഗാർഡ്

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാക്ക്‍പാക്കിങ്ങ് ട്രാവല്‍ കവര്‍

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാഗ്ഗേജ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ബാഗജിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നിബാധ, കലാപം എന്നിവയുടെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

CCTV അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 349

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 65,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ചൈല്‍ഡ് പേഴ്സണല്‍ അപകട പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • ഭാഗികമായ അംഗവൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലു പൊട്ടലിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സൈക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 899

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീപിടുത്തം, മോഷണം എന്നിവക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • ആകസ്മികമായ നാശത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ബ്രേക്ക്ഡൗണിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡല്‍ഹി മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡെങ്കു കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആഭ്യന്തര ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ധന സഹായവും
  • കോംപ്ലിമെന്ററി ആക്സിഡന്‍റൽ ഇൻഷുറൻസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

DSLR ക്യാമറ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 699

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇവന്‍റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫയർക്രാക്കർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫിറ്റ്‍നെസ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ജിം ക്ഷതത്തിനുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാന്‍ഡ്ഹെല്‍ഡ് ഇ-റീഡിങ്ങ് ഡിവൈസുകള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹെല്‍മെറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം ഇൻവെർട്ടർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,00,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പ്‌ ലൈബിലിറ്റി

പ്രീമിയം

രൂ. 149

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ തകരാറുകള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ബാദ്ധ്യതക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഐഡന്‍റിറ്റി അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 449

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 1,50,000

  • ഐഡന്‍റിറ്റി മോഷണത്തിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • നിയമപരമായ ചിലവുകള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലാപ്‍ടോപ് ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലേ ലഡാക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലക്ഷ്വറി സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്ങ്സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെനിഞ്ചോകോക്കല്‍ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബൈൽ ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മണ്‍സൂണ്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രഭാതസവാരി അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലുപൊട്ടല്‍, ആംബുലന്‍സ് ചിലവുകള്‍
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ പൂനെ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 40,000

  • അഗ്നിബാധ, മോഷണം എന്നിവയിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെഡൽ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • OPD ചിലവുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെൻ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

തീർഥാടന പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 75,000

  • അമിതവിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • വിലയിലെ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പര്‍ച്ചേസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം അല്ലെങ്കില്‍ തകരാറിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഷൂസ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്മോള്‍ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സോളോ ട്രാവലര്‍‌ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്പോർട്സ്/ഫിറ്റ്നസ് പരിക്ക് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • പരുക്കുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്റ്റാംപീഡ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • മരണം സംഭവിച്ചാലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം
  • എല്ലുപൊട്ടലുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് പ്ലാന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 449

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആശുപത്രി, OPD ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ട്രെക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്ഷയരോഗ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 99

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വൈഷ്ണോ ദേവി ടെമ്പിൾ പിൽഗ്രിമേജ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അത്യാഹിത മെഡിക്കൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാച്ച് സെക്യുവർ

ഫീസ്

രൂ. 449

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വീക്കെൻഡ് ഗേറ്റ് വേ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിന്‍റർ ട്രക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വയർലെസ് ഹെഡ്‍ഫോൺ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

1 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 24 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • 1 EMI യുടെ ആനുകൂല്യം
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

2 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • 2 EMIകളുടെ ആനുകൂല്യം
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഹോം നഴ്സിംഗ്

പ്രീമിയം

രൂ. 419 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,500/ദിവസം*

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഹോം നഴ്സിംഗിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് കോമ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 39

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • അപകടം കാരണമുണ്ടായ കോമയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് എഡ്യുക്കേഷൻ ഫണ്ട് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ.79 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • അപകടമുണ്ടായാൽ ഫണ്ട് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് ഫാമിലി കൌൺസലിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് പാരന്‍റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പാരന്‍റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തിൽ സ്ഥിരമായ പൂർണവൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് റീ-ട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകളുടെ ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 34

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ആക്സിഡന്‍റ് റീ-ട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകളുടെ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ സ്പൌസ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ/ഭാഗിക വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഐറ്റംസ് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 99 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • സപ്പോർട്ട് ഇനങ്ങളുടെ പരിരക്ഷയുടെ ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള മൃഗ ആക്രമണം

പ്രീമിയം

രൂ. 41 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായ പൊള്ളലും വ്രണവും

പ്രീമിയം

രൂ. 30 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള മരണ പരിരക്ഷ (അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട്)

പ്രീമിയം

രൂ. 124 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്
  • ഏതെങ്കിലും സാഹസിക സ്പോർട്‌സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (കോമൺ കാരിയർ)

പ്രീമിയം

രൂ. 184 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (സാഹസിക സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെ)

പ്രീമിയം

രൂ. 384 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഏതെങ്കിലും സാഹസിക സ്പോർട്‌സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിൾ)

പ്രീമിയം

രൂ. 379 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം കൺവലെസൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 344 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ്

പ്രീമിയം

രൂ. 504

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

Rs.2,000/day*

  • ആകസ്മികമായ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിദിന ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലംഗ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലംഗ് ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലിയർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലിയർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫ്രാക്ചർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ഫ്രാക്ചർ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രധാന അവയവമാറ്റ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പ്രധാന അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പരാലിസിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പരാലിസിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പോലൂഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 531 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • ശ്വാസകോശ രോഗം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്ട്രോക്ക് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്ട്രോക്ക് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സർജിക്കൽ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 755 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • സർജറി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് കീഴിൽ ഫിക്സഡ് പേ-ഔട്ട്
  • 9 പ്രധാന ശസ്ത്രക്രിയകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആംബുലൻസ് സർവ്വീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 118 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ആംബുലൻസ് സർവ്വീസ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബേൺസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ബേൺ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 189

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 663 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡിസ്അപ്പിയറൻസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 330

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഡിസ്അപ്പിയറൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 118

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 123 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

3 EMI

  • ദീർഘകാല ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുള്ള ഫിക്സഡ് പേഔട്ട്
  • EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാർട്ട് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്/റിപ്പയർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഹാർട്ട് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ICU ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 708 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2000 / ദിവസം

  • ICU ലെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കാരണം ദിവസേനയുള്ള പേഔട്ട്
  • പരമാവധി 30 ദിവസം വരെ പ്രതിദിനം രൂ. 2,000
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇംപ്ലാന്‍റബിൾ കാർഡിയാക് ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഇംപ്ലന്‍റബിൾ കാർഡിയക് ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹൃദയത്തിന്‍റെ പേസ്മേക്കറിന്‍റെ ഇംപ്ലാന്‍റേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്‍റേഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വരുമാന നഷ്ട പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000 / ആഴ്ച

  • താൽക്കാലിക മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇൻഫെക്ടീവ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഇൻഫെക്ടീവ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മേജർ പൊള്ളലിനുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മേജർ പൊള്ളൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിവാഹ അലവൻസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 142 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • വിവാഹ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബിലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • മൊബിലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസോർഡർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസോർഡർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെരികാർഡിയക്ടമി പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പെരികാർഡിയക്ടമി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൾമണറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പൾമണറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൾമണറി ത്രോംബോളിസം പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പൾമണറി ത്രോംബോളിസം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർഡിയാക് അരിത്മിയ സർജറി പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കാർഡിയാക് ആരിത്മിയ ശസ്ത്രക്രിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അയോർട്ട സർജറി പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അയോർട്ട ശസ്ത്രക്രിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വെഹിക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • വെഹിക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വൈകല്യം, മോഡിഫിക്കേഷൻ, സപ്പോർട്ട് ഇനങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 114 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • മോഡിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ സപ്പോർട്ട് ഐറ്റം പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, വൈകല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 924 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • മോഡിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സാ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആക്സിഡന്‍റൽ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സ
  • ചികിത്സ നിരക്കുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹെൽത്ത്, കോംപ്ലിമെന്‍ററി ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 1,844 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട് ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 584 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹെൽത്ത് പ്രൈം

പ്രീമിയം

രൂ. 499 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

-

  • അൺലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ
  • ലാബ് കവറേജ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സമഗ്രമായ പങ്കാളി പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 269 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വരുമാന നഷ്ട പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 504 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ/ഭാഗികമായ വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പണം നേടുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം

പ്രീമിയം

രൂ. 244 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പണം നേടുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം

പ്രീമിയം

രൂ. 304 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 500/ദിവസം

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പുനരധിവാസ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 179 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • സമഗ്രമായ പുനര്‍വാസ പരിരക്ഷ
  • മെഡിക്കൽ ചെലവ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രകൃതി ദുരന്ത പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകട മരണ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 214 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകട മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ (പ്രൊഫഷണൽ ആന്‍റ് സെമി പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ്)

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്പോർട്ട്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട മരണം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക/ പൂർണ വൈകല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 214 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്ഥായിയായ ഭാഗിക/മൊത്തം വൈകല്യം
  • ചികിത്സ നിരക്കുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 104 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • അപകടം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം പുനര്‍വാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൌണ്‍സിലിംഗ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എയർ ആംബുലൻസ് കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • എയർ ആംബുലൻസ് ചെലവുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആശ്രിതരായ മക്കളുടെ പരിരക്ഷക്ക് വിവാഹ ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 79 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • ആകസ്മികമായ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്ക് പരിരക്ഷ
  • ഭാഗിക വൈകല്യത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഭൌതിക ശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 19 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • ഭൌതിക ശരീരത്തിന്‍റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള ആശുപത്രി പ്രവേശനം – മൃഗ ആക്രമണം (ഡൊമസ്റ്റിക് & വൈൽഡ്)

പ്രീമിയം

രൂ. 53 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡോക്ടർ ഫീസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനം/ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കൽ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 110 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആകസ്മികമായ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഫ്ലൈറ്റ് റദ്ദാക്കലിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ട്രാവൽ (ഡൊമസ്റ്റിക്) - ട്രിപ്പ് വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 73 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ട്രിപ്പ് വെട്ടിച്ചുരുക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അപകട മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനവും വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും (പിപിഇ) പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 159

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആകസ്മികമായ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പരിരക്ഷ
  • പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ടീവ് എക്വിപ്മെന്‍റ് (PPE)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം - ജലജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 1864 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ജലജന്യ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ
  • ആശുപത്രി ചികിത്സക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകള്‍
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം - കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് പാരന്‍റ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 234

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വിപുലമായ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം – ഹെൽത്ത് + ആക്സിഡന്‍റ് (കോംപ്രിഹെൻസീവ്) – 1 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പ്രീമിയം

രൂ. 119 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • സിംഗിൾ EMI ക്കുള്ള സംരക്ഷണം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം – ഹെൽത്ത് + ആക്സിഡന്‍റ് (കോംപ്രിഹെൻസീവ്) – 2 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പ്രീമിയം

രൂ. 219 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • 2 EMIകൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം - ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 1029 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമഗ്ര പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 234

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ/കുട്ടികൾക്കുള്ള സമഗ്ര പരിരക്ഷ
  • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള സമഗ്ര വിവാഹ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 134

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ/കുട്ടികൾക്കുള്ള സമഗ്ര പരിരക്ഷ
  • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം - സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 119

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • സ്ഥായിയായ ഭാഗിക വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ 1

പ്രീമിയം

രൂ. 119

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

1

  • അൺലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ
  • ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ 2

പ്രീമിയം

രൂ. 249

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

1

  • അൺലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ
  • സൌജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന (31 ടെസ്റ്റുകൾ)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്മാർട്ട് ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ 3

പ്രീമിയം

രൂ. 349

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

2

  • അൺലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ
  • 2 ഫ്രീ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് അപ്പ് (61 ടെസ്റ്റുകൾ)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടം വൈകല്യം, പരിഷ്ക്കരണം, പുനര്‍വാസ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 114 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • മോഡിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ്
  • ആകസ്മികമായ പുനര്‍വാസം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടം അടിയന്തിര ഇവാക്യുവേഷൻ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 809 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആകസ്മികമായ മരണം
  • അടിയന്തിര ഇവാക്യുവേഷൻ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ആക്സിഡന്‍റ് റീട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 29

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആക്സിഡന്‍റ് റീ-ട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകൾ
  • ആകസ്മികമായ വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സയും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പരിരക്ഷയും

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1034

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ്, പ്രീ & പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മോർട്ടൽ റീപാട്രിയേഷനും ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പരിരക്ഷയും

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 234

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • ആകസ്മികമായ മരണം
  • മോർട്ടൽ തിരിച്ചടവ് ശേഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും റോഡ് ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷയും

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 154

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പരിരക്ഷ (സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ ഒഴികെ)

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1649 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡോക്ടറുടെ ഫീസും മരുന്നുകളും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനവും അടയ്‌ക്കേണ്ട ചെലവുകളും

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1749 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡോക്ടറുടെ ഫീസും മരുന്നുകളും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആയുഷ് ചികിത്സ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1018

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • മുൻപെ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്യാൻസർ സെക്യുവർ പ്ലാൻ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 678

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • സ്റ്റേജ് ക്യാൻസറിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആംബുലൻസ് ചാർജ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശസ്ത്രക്രിയ സ്ഥായിയായ ഭാഗിക വൈകല്യ ആനുകൂല്യം

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 64

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • സ്ഥായിയായ ഭാഗിക വൈകല്യം
  • രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശസ്ത്രക്രിയ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ ആനുകൂല്യം

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 84 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • സർജറി ഉണ്ടായാൽ പങ്കാളിക്ക് പരിരക്ഷ
  • മൊത്തം, ഭാഗിക വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശസ്ത്രക്രിയ പരിരക്ഷ കാരണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 39 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശസ്ത്രക്രിയ സ്ഥായിയായ പൂർണ ശാരീരിക വൈകല്യ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 54

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • സ്ഥായിയായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
  • രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സർജറി എഡ്യുക്കേഷൻ ഫണ്ട് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 39

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകൾ
  • സ്ഥായിയായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശസ്ത്രക്രിയ ആശ്രിതരായ കുട്ടികളുടെ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 49

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗിക വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്യാൻസർ സെക്യുവർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 848

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ക്യാൻസർ പരിചരണം
  • ആംബുലൻസ് ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ദന്ത പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1018

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഒടിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 1

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 2548

18 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാണ്

  • 9 ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങള്‍ പരിരക്ഷിക്കുന്നു
  • ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 2

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 2888

36 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാണ്

  • 9 ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങള്‍ പരിരക്ഷിക്കുന്നു
  • ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് (COVID19 ന്) 1

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1528

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • 36 നും 50 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള COVID-19 പരിരക്ഷ
  • ഹോം ഐസോലേഷൻ സർവ്വീസ് ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്‍റ് (COVID19 ന്) 2

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1698

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • COVID-19 ചികിത്സാ ചെലവുകൾ
  • ഹോം ഐസോലേഷൻ സർവ്വീസ് ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ 1

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 508

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1000/ദിവസം

  • ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  • ദിവസേനയുള്ള ക്യാഷ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ 2

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 848

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1000/ദിവസം

  • ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ
  • ദിവസേനയുള്ള ക്യാഷ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കിഡ്സ് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1358

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • റൂം വാടകയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെറ്റേണിറ്റി പരിരക്ഷ 1

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1188