ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു

covid-19-protection-cover

COVID-19 ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 952 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ആയുർവേദിക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Wallet Care

വാലെറ്റ് കെയര്‍

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mobile Charger Insurance

മൊബൈൽ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 1215 മുതൽ

ഹാൻഡ്സെറ്റ് ചെലവിന്‍റെ 100% വരെ പരിരക്ഷ*

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ലിക്വിഡ് ഡാമേജിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mobile Charger Insurance

ഫോൺസേഫ് മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649 മുതൽ

റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് ചെലവിന്‍റെ 100% വരെ പരിരക്ഷ

  • മൊബൈൽ സ്ക്രീനിന്‍റെ ആകസ്മിക കേടുപാടുകൾ
  • തകരാർ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
CYber Security Cover

സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കവർ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 299 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Hospital Cash Cover

ഹോസ്പിറ്റല്‍ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 30,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിദിന ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Key Replacement Insurance

കീ സേഫ്ഗാർഡ്

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 60,000

  • വീട്, കാർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്ക്-ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിച്ച കീ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Infection Cover

ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Kitchen Appliances Insurance

കിച്ചൻ അപ്ലയൻസുകളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pregnancy Complications Cover

പ്രെ‍ഗ്‍നന്‍സി കോംപ്ലിക്കേഷന്‍സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Personal Trip Effects Cover

പേഴ്സണല്‍ ട്രിപ്പ് ഇഫക്ട്സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,15,000

  • ലഗേജ് മോഷണം അല്ലങ്കില്‍ അപകടം മൂലമുള്ള തകരാര്‍
  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Waterborne Disease Cover

ജലജന്യ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Handbag Assure

ഹാൻഡ്ബാഗ് അഷ്വർ

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 199

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Washing Machine Insurance

വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 35,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Air Conditioner Insurance

AC Iഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Dance Accident Insurance

ഡാൻസ് ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • ആകസ്മികമായ പരിക്കുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഒടിവുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Refrigerator Insurance

റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
High-End Refrigerator Insurance

ഹൈ-എൻഡ് റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,00,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Electronic Stationery Insurance

ഇലക്‌ട്രോണിക് സ്റ്റേഷനറി ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Fraudulent Charges Cove

ഫ്രോഡുലന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജസ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 80,000

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട കാർഡിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • തട്ടിപ്പുകളുടെ ചാര്‍ജ്ജുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Prosthetic Limb

പ്രോസ്തെറ്റിക് ലിംബ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 30,000

   • അഗ്നിബാധ, കലാപം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
   • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Car Brand Logo

കാർ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 19

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 10,000

   • മോഷണം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
   • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Handheld Tablet Devices Insurance

കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ടാബ്‍ലറ്റ് ഡിവൈസുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Daily Commute Insurance

ഡെയ്ലി കമ്മ്യൂട്ട് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Honeymoon Holiday Cover

ഹണിമൂൺ ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ട്രിപ്പ് റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Kidney Stones Insurance

കിഡ്‍നി സ്റ്റോണ്‍സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Eyewear Insurance

ഐവെയർ അഷ്വർ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Road Trip Cover

റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Purse Care

പഴ്സ് കെയർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Adventure Cover

അഡ്‍വഞ്ചര്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായുള്ള ആശുപത്രി പ്രവേശനം പരിരക്ഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
ATM Assault & Robbery Cover

ATM സേഫ്ഗാർഡ്

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Backpacking Travel Cover

ബാക്ക്‍പാക്കിങ്ങ് ട്രാവല്‍ കവര്‍

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Baggage Insurance

ബാഗ്ഗേജ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ബാഗജിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നിബാധ, കലാപം എന്നിവയുടെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
CCTV Camera Cover

CCTV അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 349

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 65,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Child Personal Accident Cover

ചൈല്‍ഡ് പേഴ്സണല്‍ അപകട പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • ഭാഗികമായ അംഗവൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലു പൊട്ടലിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Cycle Insurance

സൈക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 899

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീപിടുത്തം, മോഷണം എന്നിവക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Hearing Aid Insurance

ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • ആകസ്മികമായ നാശത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ബ്രേക്ക്ഡൗണിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Delhi Metro Insurance

ഡല്‍ഹി മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Health Dengue Cover

ഡെങ്കു കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Designer Clothes Insurance

ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Domestic Holiday Cover

ആഭ്യന്തര ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ധന സഹായവും
  • കോംപ്ലിമെന്ററി ആക്സിഡന്‍റൽ ഇൻഷുറൻസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
DSLR Camera Insurance

DSLR ക്യാമറ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 699

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Event Insurance

ഇവന്‍റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Firecracker Insurance

ഫയർക്രാക്കർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക

ഫിറ്റ്‍നെസ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Gym Injury Insurance

ജിം ക്ഷതത്തിനുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Handheld E-Reading Devices Insurance

ഹാന്‍ഡ്ഹെല്‍ഡ് ഇ-റീഡിങ്ങ് ഡിവൈസുകള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Helmet Insurance

ഹെല്‍മെറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Home Inverter Insurance

ഹോം ഇൻവെർട്ടർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Home Protection Cover

ഹോം പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,00,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Personal Trip Liability

പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പ്‌ ലൈബിലിറ്റി

പ്രീമിയം

രൂ. 149

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ തകരാറുകള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ബാദ്ധ്യതക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Identity theft

ഐഡന്‍റിറ്റി അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 349

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 65,000

  • ഐഡന്‍റിറ്റി മോഷണത്തിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • നിയമപരമായ ചിലവുകള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Laptop Charger Insurance

ലാപ്‍ടോപ് ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Leh Ladakh Road Trip Cover

ലേ ലഡാക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Luxury Sanitary Fittings Insurance

ലക്ഷ്വറി സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്ങ്സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Meningococcal Meningitis Cover

മെനിഞ്ചോകോക്കല്‍ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mobile Charger Insurance

മൊബൈൽ ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Monsoon Insurance

മണ്‍സൂണ്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Morning Walk Accident Insurance

പ്രഭാതസവാരി അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലുപൊട്ടല്‍, ആംബുലന്‍സ് ചിലവുകള്‍
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mumbai Metro Insurance

മുംബൈ മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mumbai Local Train Insurance

മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • അംഗവൈകല്യം മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Mumbai Pune Goa Road Trip Cover

മുംബൈ പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pune Road Trip Cover

മുംബൈ പൂനെ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Musical Instrument Insurance

സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 40,000

  • അഗ്നിബാധ, മോഷണം എന്നിവയിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pedal Insurance

പെഡൽ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • OPD ചിലവുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pen Insurance

പെൻ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pilgrimage Cover

തീർഥാടന പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Price Protection

പ്രൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 75,000

  • അമിതവിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • വിലയിലെ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Pune Goa Road Trip Cover

പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Purchase Protection

പര്‍ച്ചേസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം അല്ലെങ്കില്‍ തകരാറിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Shoes Insurance

ഷൂസ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Small Gadgets Insurance

സ്മോള്‍ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Solo Traveler Cover

സോളോ ട്രാവലര്‍‌ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Sports Fitness Injury Cover

സ്പോർട്സ്/ഫിറ്റ്നസ് പരിക്ക് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • പരുക്കുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Stampede Insurance

സ്റ്റാംപീഡ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • മരണം സംഭവിച്ചാലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം
  • എല്ലുപൊട്ടലുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Student's Plan Cover

സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് പ്ലാന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 449

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആശുപത്രി, OPD ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Trek Cover

ട്രെക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Tuberculosis Cover

ക്ഷയരോഗ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 99

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Vaishno Devi Temple Pilgrimage Cover

വൈഷ്ണോ ദേവി ടെമ്പിൾ പിൽഗ്രിമേജ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അത്യാഹിത മെഡിക്കൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Watch Insurance

വാച്ച് സെക്യുവർ

ഫീസ്

രൂ. 449

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Water Purifier Insurance

വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Wedding Dress Insurance

വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Weekend Getaway Road Trip Cover

വീക്കെൻഡ് ഗേറ്റ് വേ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Winter Trek Cover

വിന്‍റർ ട്രക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
Wireless Headphones Insurance

വയർലെസ് ഹെഡ്‍ഫോൺ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക