ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നു

alt

COVID-19 ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 952 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ആയുർവേദിക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാലെറ്റ് കെയര്‍

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബൈൽ ഡിവൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ.1215 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

ചെലവിന്‍റെ 100%

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ലിക്വിഡ് ഡാമേജിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫോൺസേഫ് മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

ചെലവിന്‍റെ 100%

  • മൊബൈൽ സ്ക്രീനിന്‍റെ ആകസ്മിക കേടുപാടുകൾ
  • തകരാർ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കവർ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 299 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോസ്പിറ്റല്‍ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 30,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിദിന ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കീ സേഫ്ഗാർഡ്

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 60,000

  • വീട്, കാർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്ക്-ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ
  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിച്ച കീ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്യാൻസർ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

307 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ക്യാൻസർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • കീമോതെറാപ്പി & റേഡിയോതെറാപ്പി
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സർജറി ഇൻഡംനിറ്റി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി സർജറി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബലൂൺ വാൽവോട്ടമി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബലൂൺ വാൽവോട്ടമി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അന്ധത പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • അന്ധത കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബിനൈന്‍ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബിനൈൻ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർഡിയോമയോപ്പതി ഇൻഡംനിറ്റി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • കാർഡിയോമയോപ്പതി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാൻഡ്ബാഗ് അഷ്വർ

പുതുതായി എത്തിയവ

ഫീസ്

രൂ. 199

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആനിമൽ ബൈറ്റ് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

165 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • മൃഗങ്ങളുടെ കടി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റി ഇൻഡംനിറ്റി പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • ആഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പേഴ്സണല്‍ ട്രിപ്പ് ഇഫക്ട്സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,15,000

  • ലഗേജ് മോഷണം അല്ലങ്കില്‍ അപകടം മൂലമുള്ള തകരാര്‍
  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അൽഷിമേഴ്‌സ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

271 ൽ തുടങ്ങുന്നു

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

3 ലക്ഷം വരെ

  • അൽഷീമർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കിച്ചൻ അപ്ലയൻസുകളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രെ‍ഗ്‍നന്‍സി കോംപ്ലിക്കേഷന്‍സ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ജലജന്യ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 35,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

AC Iഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡാൻസ് ആക്സിഡന്‍റ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • ആകസ്മികമായ പരിക്കുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഒടിവുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹൈ-എൻഡ് റഫ്രിജറേറ്റർ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,00,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇലക്‌ട്രോണിക് സ്റ്റേഷനറി ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 799

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫ്രോഡുലന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജസ് കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 80,000

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ട/മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട കാർഡിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • തട്ടിപ്പുകളുടെ ചാര്‍ജ്ജുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രോസ്തെറ്റിക് ലിംബ് ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 30,000

  • അഗ്നിബാധ, കലാപം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ഇൻഷുറൻസ്

പുതുതായി എത്തിയവ

പ്രീമിയം

രൂ. 19

ഇൻഷുർ ചെയ്ത തുക

രൂ. 10,000

  • മോഷണം മൂലമുള്ള നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കൈയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ടാബ്‍ലറ്റ് ഡിവൈസുകൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡെയ്ലി കമ്മ്യൂട്ട് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ ആശുപത്രി പ്രവേശനത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹണിമൂൺ ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ട്രിപ്പ് റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കിഡ്‍നി സ്റ്റോണ്‍സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഐവെയർ അഷ്വർ

ബെസ്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ്

ഫീസ്

രൂ. 799

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പഴ്സ് കെയർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2,00,000

  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അഡ്‍വഞ്ചര്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായുള്ള ആശുപത്രി പ്രവേശനം പരിരക്ഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ATM സേഫ്ഗാർഡ്

ഫീസ്

രൂ. 749

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പരിക്കിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാക്ക്‍പാക്കിങ്ങ് ട്രാവല്‍ കവര്‍

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബാഗ്ഗേജ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ബാഗജിനുണ്ടാകുന്ന തകരാറിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നിബാധ, കലാപം എന്നിവയുടെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

CCTV അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 349

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 65,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ചൈല്‍ഡ് പേഴ്സണല്‍ അപകട പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • ഭാഗികമായ അംഗവൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലു പൊട്ടലിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സൈക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 899

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീപിടുത്തം, മോഷണം എന്നിവക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • ആകസ്മികമായ നാശത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ബ്രേക്ക്ഡൗണിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡല്‍ഹി മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡെങ്കു കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡിസൈനർ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആഭ്യന്തര ഹോളിഡേ കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ധന സഹായവും
  • കോംപ്ലിമെന്ററി ആക്സിഡന്‍റൽ ഇൻഷുറൻസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

DSLR ക്യാമറ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 699

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇവന്‍റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3,00,000

  • റദ്ദാക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • കവർച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫയർക്രാക്കർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 549

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫിറ്റ്‍നെസ് വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ജിം ക്ഷതത്തിനുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാന്‍ഡ്ഹെല്‍ഡ് ഇ-റീഡിങ്ങ് ഡിവൈസുകള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹെല്‍മെറ്റ് ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം ഇൻവെർട്ടർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 25,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,00,000

  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം പിടിച്ചുപറി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പേഴ്സണൽ ട്രിപ്പ്‌ ലൈബിലിറ്റി

പ്രീമിയം

രൂ. 149

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ തകരാറുകള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ബാദ്ധ്യതക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഐഡന്‍റിറ്റി അഷ്യുർ

ഫീസ്

രൂ. 449

ഇതുവരെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ

രൂ. 1,50,000

  • ഐഡന്‍റിറ്റി മോഷണത്തിന്‍റെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • നിയമപരമായ ചിലവുകള്‍ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലാപ്‍ടോപ് ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലേ ലഡാക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ലക്ഷ്വറി സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്ങ്സ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെനിഞ്ചോകോക്കല്‍ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബൈൽ ചാർജ്ജർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മണ്‍സൂണ്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 649

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രഭാതസവാരി അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അംഗവൈകല്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • എല്ലുപൊട്ടല്‍, ആംബുലന്‍സ് ചിലവുകള്‍
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ മെട്രോ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • വരുമാനനഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മുംബൈ പൂനെ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 40,000

  • അഗ്നിബാധ, മോഷണം എന്നിവയിലുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെഡൽ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • OPD ചിലവുകളുടെ റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെൻ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • തീ, മോഷണം, തകർച്ച എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

തീർഥാടന പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രൈസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 75,000

  • അമിതവിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • വിലയിലെ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള റീഇമ്പേഴ്സ്‍മെന്‍റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൂനെ ഗോവ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പര്‍ച്ചേസ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,50,000

  • സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • മോഷണം അല്ലെങ്കില്‍ തകരാറിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഷൂസ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 199

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്മോള്‍ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 399

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സോളോ ട്രാവലര്‍‌ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തര യാത്രയും ഹോട്ടൽ സഹായവും
  • 24/7 കാർഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സർവ്വീസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്പോർട്സ്/ഫിറ്റ്നസ് പരിക്ക് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 499

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
  • പരുക്കുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്റ്റാംപീഡ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 2,00,000

  • മരണം സംഭവിച്ചാലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം
  • എല്ലുപൊട്ടലുകള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് പ്ലാന്‍ കവര്‍

പ്രീമിയം

രൂ. 449

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആശുപത്രി, OPD ചിലവുകളുടെ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ട്രെക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • ചികിത്സയ്ക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ക്ഷയരോഗ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 99

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • ആശുപത്രി ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ടെസ്റ്റുകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഫീസിനുമുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വൈഷ്ണോ ദേവി ടെമ്പിൾ പിൽഗ്രിമേജ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അത്യാഹിത മെഡിക്കൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാച്ച് സെക്യുവർ

ഫീസ്

രൂ. 449

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 40,000

  • മോഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 249

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 349

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വീക്കെൻഡ് ഗേറ്റ് വേ റോഡ് ട്രിപ്പ് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 599

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3,00,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • 24/7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിന്‍റർ ട്രക്ക് കവർ

ഫീസ്

രൂ. 699

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,50,000

  • അടിയന്തിര യാത്ര സഹായം
  • അപകടമുണ്ടായാൽ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വയർലെസ് ഹെഡ്‍ഫോൺ ഇൻഷുറൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • അഗ്നി, മോഷണം, ഭവനഭേദനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആകസ്മികമായ കേടുപാടുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

1 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 24 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • 1 EMI യുടെ ആനുകൂല്യം
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

2 EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • 2 EMIകളുടെ ആനുകൂല്യം
  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഹോം നഴ്സിംഗ്

പ്രീമിയം

രൂ. 419 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1,500/ദിവസം*

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഹോം നഴ്സിംഗിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് കോമ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 39

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • അപകടം കാരണമുണ്ടായ കോമയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് എഡ്യുക്കേഷൻ ഫണ്ട് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ.79 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • അപകടമുണ്ടായാൽ ഫണ്ട് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് ഫാമിലി കൌൺസലിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • അപകടമുണ്ടായാൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് പാരന്‍റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • അപകടമുണ്ടായാൽ പാരന്‍റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തിൽ സ്ഥിരമായ പൂർണവൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 5 ലക്ഷം

  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് റീ-ട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകളുടെ ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 34

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ആക്സിഡന്‍റ് റീ-ട്രെയിനിംഗ് ചെലവുകളുടെ ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ സ്പൌസ് ബെനിഫിറ്റ്

പ്രീമിയം

രൂ. 79

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ/ഭാഗിക വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഐറ്റംസ് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 99 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • സപ്പോർട്ട് ഇനങ്ങളുടെ പരിരക്ഷയുടെ ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള മൃഗ ആക്രമണം

പ്രീമിയം

രൂ. 41 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായ പൊള്ളലും വ്രണവും

പ്രീമിയം

രൂ. 30 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള മരണ പരിരക്ഷ (അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട്)

പ്രീമിയം

രൂ. 124 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്
  • ഏതെങ്കിലും സാഹസിക സ്പോർട്‌സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (കോമൺ കാരിയർ)

പ്രീമിയം

രൂ. 184 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (സാഹസിക സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെ)

പ്രീമിയം

രൂ. 384 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഏതെങ്കിലും സാഹസിക സ്പോർട്‌സ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ (പേഴ്സണൽ വെഹിക്കിൾ)

പ്രീമിയം

രൂ. 379 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം കൺവലെസൻസ്

പ്രീമിയം

രൂ. 344 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 50,000

  • ഇൻ-പേഷ്യന്‍റ് ആക്സിഡന്‍റൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മെഡിക്ലെയിം ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ്

പ്രീമിയം

രൂ. 504

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

Rs.2,000/day*

  • ആകസ്മികമായ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിദിന ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലംഗ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് ലംഗ് ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലിയർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലിയർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഫ്രാക്ചർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ഫ്രാക്ചർ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രധാന അവയവമാറ്റ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പ്രധാന അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പരാലിസിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പരാലിസിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 531 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പോലൂഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 531 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2 ലക്ഷം

  • ശ്വാസകോശ രോഗം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സ്ട്രോക്ക് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്ട്രോക്ക് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സർജിക്കൽ ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 755 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • സർജറി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് കീഴിൽ ഫിക്സഡ് പേ-ഔട്ട്
  • 9 പ്രധാന ശസ്ത്രക്രിയകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആംബുലൻസ് സർവ്വീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 118 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ആംബുലൻസ് സർവ്വീസ് പരിരക്ഷിക്കുന്നു
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ബേൺസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • ബേൺ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 189 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 25,000

  • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 663 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പരിരക്ഷ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപാസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഡിസ്അപ്പിയറൻസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 330 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഡിസ്അപ്പിയറൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 118 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ശവസംസ്കാര ചെലവുകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 123 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

3 EMI

  • ദീർഘകാല ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുള്ള ഫിക്സഡ് പേഔട്ട്
  • EMI പ്രൊട്ടക്ഷൻ പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹാർട്ട് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ്/റിപ്പയർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഹാർട്ട് വാൽവ് റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 177 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • ഹോം മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ICU ക്യാഷ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 708 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 2000 / ദിവസം

  • ICU ലെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കാരണം ദിവസേനയുള്ള പേഔട്ട്
  • പരമാവധി 30 ദിവസം വരെ പ്രതിദിനം രൂ. 2,000
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇംപ്ലാന്‍റബിൾ കാർഡിയാക് ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഇംപ്ലന്‍റബിൾ കാർഡിയക് ഡിഫൈബ്രിലേറ്റർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹൃദയത്തിന്‍റെ പേസ്മേക്കറിന്‍റെ ഇംപ്ലാന്‍റേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്‍റേഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വരുമാന നഷ്ട പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000 / ആഴ്ച

  • താൽക്കാലിക മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഇൻഫെക്ടീവ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഇൻഫെക്ടീവ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മേജർ പൊള്ളലിനുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 307 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മേജർ പൊള്ളൽ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വിവാഹ അലവൻസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 142 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • വിവാഹ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൊബിലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • മൊബിലിറ്റി എക്സ്റ്റൻഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസോർഡർ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസോർഡർ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ് പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലെറോസിസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പെരികാർഡിയക്ടമി പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പെരികാർഡിയക്ടമി കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൾമണറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പൾമണറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പൾമണറി ത്രോംബോളിസം പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • പൾമണറി ത്രോംബോളിസം കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

കാർഡിയാക് ആരിത്മിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • കാർഡിയാക് ആരിത്മിയ ശസ്ത്രക്രിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അയോർട്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 271 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അയോർട്ട ശസ്ത്രക്രിയ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ
  • ആംബുലൻസ് പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വെഹിക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ

ഫീസ്

രൂ. 212 മുതൽ

ഇതുവരെയുള്ള പരിരക്ഷ;

രൂ. 10,000

  • വെഹിക്കിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ പരിരക്ഷ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യത്തിനുള്ള ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വൈകല്യം, മോഡിഫിക്കേഷൻ, സപ്പോർട്ട് ഇനങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 114 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • മോഡിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ആക്സിഡന്‍റൽ സപ്പോർട്ട് ഐറ്റം പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, വൈകല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 924 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • മോഡിഫിക്കേഷൻ അലവൻസ് പരിരക്ഷ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സാ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ആക്സിഡന്‍റൽ കോംപ്ലിമെന്‍ററി ചികിത്സ
  • ചികിത്സ നിരക്കുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഹെൽത്ത്, കോംപ്ലിമെന്‍ററി ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 1,844 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 20,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്ട് ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 584 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഹെൽത്ത് പ്രൈം

പ്രീമിയം

രൂ. 499 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

-

  • അൺലിമിറ്റഡ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ
  • ലാബ് കവറേജ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

സമഗ്രമായ പങ്കാളി പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 269 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

വരുമാന നഷ്ട പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 504 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • സ്ഥായിയായ/ഭാഗികമായ വൈകല്യത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പണം നേടുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം

പ്രീമിയം

രൂ. 244 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പണം നേടുന്നതിനുള്ള നഷ്ടം

പ്രീമിയം

രൂ. 244 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

  • വരുമാന നഷ്ടത്തിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • പ്രതിമാസ ക്യാഷ് ആനുകൂല്യം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പുനരധിവാസ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 179 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • സമഗ്രമായ പുനര്‍വാസ പരിരക്ഷ
  • മെഡിക്കൽ ചെലവ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

പ്രകൃതി ദുരന്ത പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 29 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1,00,000

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകട മരണ പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 214 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • അപകട മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ ഡെത്ത് കവർ (പ്രൊഫഷണൽ ആന്‍റ് സെമി പ്രൊഫഷണൽ സ്പോർട്സ്)

പ്രീമിയം

രൂ. 69 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്പോർട്ട്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട മരണം
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഭാഗിക/ പൂർണ വൈകല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 214 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • സ്ഥായിയായ ഭാഗിക/മൊത്തം വൈകല്യം
  • ചികിത്സ നിരക്കുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ആക്സിഡന്‍റൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 104 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • അപകടം സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം പുനര്‍വാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ കൌണ്‍സിലിംഗ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Air Ambulance Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 299

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

alt

ആശ്രിതരായ മക്കളുടെ പരിരക്ഷക്ക് വിവാഹ ആനുകൂല്യം

പ്രീമിയം

രൂ. 79 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 4 ലക്ഷം

  • ആകസ്മികമായ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്ക് പരിരക്ഷ
  • ഭാഗിക വൈകല്യത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ഭൌതിക ശരീരം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പരിരക്ഷ

പ്രീമിയം

രൂ. 19 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 5,000

  • ഭൌതിക ശരീരത്തിന്‍റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

അപകടത്തെ തുടർന്നുള്ള ആശുപത്രി പ്രവേശനം – മൃഗ ആക്രമണം (ഡൊമസ്റ്റിക് & വൈൽഡ്)

പ്രീമിയം

രൂ. 53 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡോക്ടർ ഫീസ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Accidental Hospitalisation/Domestic Flight Cancellation Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 110 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • Coverage against accidental hospitalization
  • Coverage against flight cancellation
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

ട്രാവൽ (ഡൊമസ്റ്റിക്) - ട്രിപ്പ് വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ കവർ

പ്രീമിയം

രൂ. 73 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • ട്രിപ്പ് വെട്ടിച്ചുരുക്കലിനുള്ള പരിരക്ഷ
  • അപകട മരണത്തിന് എതിരെയുള്ള പരിരക്ഷ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Accidental Hospitalization and Personal Protective Equipment (PPE) Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 159

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 10,000

  • Accidental hospitalization cover
  • Personal Protective Equipment (PPE)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Mediclaim - Water Borne Diseases Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 1864 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം

  • Treatment of water-borne diseases
  • Pre and post hospitalisation expenses
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Mediclaim - Comprehensive Parent Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 234

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

alt

Mediclaim – Health + Accident (Comprehensive) – 1 EMI Protection

പ്രീമിയം

രൂ. 119 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

alt

Mediclaim – Health + Accident (Comprehensive) – 2 EMI Protection

പ്രീമിയം

രൂ. 219 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 50,000

alt

Mediclaim - Vector-Borne Diseases Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 1029 മുതൽ

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ
  • ഡയഗ്‍നോസ്റ്റിക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Comprehensive Cover for Dependent Children

പ്രീമിയം

രൂ. 234

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • Comprehensive coverage for dependent child/children
  • Coverage for minor child
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Comprehensive Marriage Cover for Dependent Children

പ്രീമിയം

രൂ. 134

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • Comprehensive coverage for dependent child/children
  • Coverage for minor child
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Mediclaim - Comprehensive Permanent Partial Disablement Cover

പ്രീമിയം

രൂ. 119

ഇതുവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്‌ത തുക

രൂ. 1 ലക്ഷം

  • Coverage for Permanent Partial Disablement
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Smart Health Plan 1

പ്രീമിയം

രൂ. 119

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

1

  • Unlimited doctor consultations
  • ഓൺലൈൻ ഫാർമസി ബെനിഫിറ്റ്
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Smart Health Plan 2

പ്രീമിയം

രൂ. 249

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

1

  • Unlimited doctor consultations
  • Free health check up (31 tests)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക
alt

Smart Health Plan 3

പ്രീമിയം

രൂ. 349

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ

2

  • Unlimited doctor consultations
  • 2 Free health check up (61 tests)
കൂടതലറിയൂ ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക