എഡ്യുക്കേഷൻ ലോൺ പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ

പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്ററിനെതിരായുള്ള ലോൺ

പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർക്ലോഷർ കാൽക്കുലേറ്ററിനെതിരായുള്ള ലോൺ

ലോൺ തുക
രൂ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

മിനിമം ശമ്പളം രൂ.35,000

കാലയളവ്
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
പലിശ നിരക്ക്
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
അടച്ച EMI കള്‍
EMI
ഫോർക്ലോസറിന്‍റെ മാസം

ഫോർക്ലോഷർ വിവരങ്ങള്‍

 • ഫോർക്ലോഷർ വിവരങ്ങള്‍ :

  Rs.850

 • പ്രതിമാസ EMI :

  രൂ. 20,251

 • ലാഭിച്ച പലിശ :

  10%

 • ഫോർക്ലോഷർ തുക :

  രൂ. 80,166

ഫ്ലോര്‍ക്ലോഷര്‍ എന്നതിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം എന്താണ്?

എന്താണ് ലോണ്‍ ഫോർക്ലോഷർ?

ശേഷിക്കുന്ന ലോണ്‍ തുക പൂര്‍ണ്ണമായി EMI-കളായി അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റത്തവണയായുള്ള റീപേമെന്‍റാണ് ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ പ്രൊസസിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അതില്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്ത EMI കാലയളവിന് മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാവും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിനകം അടച്ച EMi-കളുടെ എണ്ണവും നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസവും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവും. ഇത് പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയിന്‍മേലുള്ള ലോണിലുള്ള ഫോര്‍ക്ലോസ് തുക കണക്കുകൂട്ടാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഫോർക്ലോഷർ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പവും വേഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ആണ്.
ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
1.നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക (1 നും 15 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക്)
2.കാലയളവ് (1 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍)
3.പലിശാനിരക്കിന്‍റെ നിരക്ക്
4.നിങ്ങൾ ഇതിനകം അടച്ച EMI കളുടെ എണ്ണവും
5.നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസം

എന്താണ് ഫോർക്ലോഷർ മാസം?

ഈ മാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോണ്‍ തുകയും മുന്‍‌കൂര്‍ തിരിച്ചടക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്,നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ കാലയളവ്‌ 5 വര്‍ഷം (60 മാസം) വും, നിങ്ങള്‍ മൊത്തം ലോണ്‍ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3 വര്ഷം 4 മാസത്തിന് (40 മാസം) ശേഷവും ആണെങ്കില്‍ 40 മത്തെ മാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ മാസം.

എന്‍റെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പെനാൽറ്റി ചാർജ് ഉണ്ടോ?

ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫോർക്ലോഷർ പ്രീപേമെന്‍റിന് ഞങ്ങൾ പിഴയോ ചാർജുകളോ ഈടാക്കില്ല.

ഫോർക്ലോഷറില്‍ ലാഭിക്കാനായ പലിശ തുക എത്രയാണ്?

നിരവധി ബാങ്കുകളും ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും നിങ്ങള്‍ അടയ്ക്കുന്ന 1% മുതല്‍ 4% വരെ തുക ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളായി ഈടാക്കും. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി മേലുള്ള ലോണിന് ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ പ്രീപ്രേമെന്‍റ് ഈടാക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ തുകയും ഒരു ചാര്‍ജ്ജും ഈടാക്കാതെ പ്രിന്‍സിപ്പലും പലിശയും ചേര്‍ത്ത് തിരികെ നല്‍കും. അതിനാല്‍, പലിശ തുക ലാഭിക്കുകയും, ഞങ്ങളുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നിങ്ങള്‍ ലാഭിക്കുന്ന തുക നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യും.