ഹോം ലോണിലെ സഹ അപേക്ഷകനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ലെന്‍ഡറെ ബന്ധപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ ജോയിന്‍റ് ഹോം ലോണിന് ഒരു നവീനത ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടര്‍ന്ന് ലോണില്‍ പുതിയ സഹ അപേക്ഷകനെ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുക. ചില ലെൻഡർമാർ പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോളുകൾ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ നോവേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക. ലെൻഡർ ഒരു നോവേഷൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ ഒരു പുതിയ ലെൻഡറുമായി റീഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, പുതിയ ലെന്‍ഡറുടെ ഹോം ലോണ്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ സഹ അപേക്ഷകനുമായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ, ഈ റൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, പുതിയ ലെൻഡറുമായി കുറഞ്ഞ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക