ബജാജ് ഫിൻസെർവിലൂടെ ഓൺലൈനിൽ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക

Health Insurance- Application Form

Choose sum insured that suits your requirement

വെറും 45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നേടുക

mortgage loan

Competitive premium rates with easy payment methods

Health Insurance- Application Form

Customers between the age group of 18-65 years

18-65 വയസ്സ് പ്രായമായ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികള്‍

അവരുടെ ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ, 3 മുതൽ 21 വയസു വരെ

Health Insurance- Application Form

നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യഭാഗവും അവസാനഭാഗവും രേഖപ്പെടുത്തുക
10-അക്ക നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് നൽകുക
ദയവായി നഗരം എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം നൽകുക
നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡി എന്‍റർ ചെയ്യുക