ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം

നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, എൻഇഎഫ്‌ടി, നാച്ച് മാൻഡേറ്റ്, RBL MyCard ആപ്പ്, ബിൽ ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് തുടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ രീതികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാം. റേസർ പേ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടയ്ക്കാം.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പേമെന്‍റ് സൗകര്യം നിങ്ങളെ ഏത് സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും കുടിശ്ശിക തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനോ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗോ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങള്‍ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കുടിശ്ശികകള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് അടയ്ക്കുകയും വിജയകരമായ പേമെന്‍റ് സംബന്ധിച്ച് തല്‍ക്ഷണം അറിയിപ്പുകള്‍ നേടുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പര്‍‌കാര്‍ഡ് ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതികള്‍ ഒന്നു നോക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്. കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് വിവിധ രീതികളിലൂടെ ഓൺലൈനിൽ പണമടയ്ക്കാം. ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് വഴി അവരുടെ പ്രതിമാസ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ ഓഫ്‌ലൈനായി അടയ്ക്കാനും അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 

 • Credit Card Payment through NEFT

  NEFT വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾക്കായി ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്‍റർനെറ്റ് പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിലൊന്നാണ് എൻഇഎഫ്‌ടി. എൻഇഎഫ്‌ടി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ബാങ്കുകൾക്കിടയിൽ അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് RBI ആണ്. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർ ഉപഭോക്താവിന് എൻഇഎഫ്‌ടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കണം.

  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് എൻഇഎഫ്‌ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ, അത് സുരക്ഷിതവും ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാവുന്നതും പൂർണ്ണമായും പേപ്പർ രഹിതവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, ബിൽ പേമെന്‍റിന്‍റെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പേമെന്‍റ് ചാർജുകൾ കുറവുമാണ്.

  ഒരു എൻഇഎഫ്‌ടി പേമെന്‍റ് നടത്തുമ്പോൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേയീ വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • •  പണം സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് - നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ പേര്
  • •  പേയീ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ - സൂപ്പർകാർഡ് 16-അക്ക നമ്പർ
  • •  ബാങ്ക് പേര് - RBL ബാങ്ക്
  • •  IFSC കോഡ് - RATN0CRCARD
  • •  ബ്രാഞ്ച് ലൊക്കേഷന്‍ - NOC ഗുഡ്‍ഗാവ്, മുംബൈ
 • Credit Card Payment through Net Banking

  നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡിലേക്ക് പേമെന്‍റ് നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള RBL ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം.

  RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പേമെന്‍റ് നടത്തുന്നതിനും, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 • NACH സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  നിങ്ങളുടെ <ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പര്‍കാര്‍ഡ്> -ന് വേണ്ടി നാച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും, ഓരോ മാസവും ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പേമെന്‍റ് നടത്തുന്നതിലുള്ള പ്രയാസം മറക്കുകയും ചെയ്യുക. നാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏത് ബാങ്കിലും ഉള്ള അക്കൗണ്ട് സൂപ്പര്‍കാര്‍ഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഫോമില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തില്‍ നാച്ച് ഫോം ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിച്ച് എന്‍‍റോള്‍ ചെയ്യുക. ഫോം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ <ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക>.

 • RBL മൈകാർഡ് ആപ്പ് മുഖേനയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  RBL മൈകാർഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കുകയും മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തൽക്ഷണം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.

  ഇനിയും RBL MyCard മൊബൈൽ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക—ഇത് ലളിതവും വേഗത്തിലുള്ളതും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. MyCard എന്ന് 5607011 -ലേക്ക് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ Google Play അല്ലെങ്കിൽ App Store ൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

 • Credit Card Payment through Bill Desk

  ബിൽ ഡെസ്‌ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് തൽക്ഷണം നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ പേമെന്‍റിന് തൽക്ഷണം സ്ഥിരീകരണം നേടുക.

  ക്വിക്ക് ബിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ ഓൺലൈനിൽ അടയ്ക്കുക.

 • Credit Card Payment through Cheque Payment

  ചെക്ക് വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് <16 അക്ക കാർഡ് നമ്പർ> എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക

 • Credit Card Payment through Cash

  ക്യാഷ് മുഖേന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ്

  നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ ക്യാഷ് ആയി അടയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റുകൾ അസൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലിലേക്ക് ക്യാഷായി പണം അടയ്ക്കൂ.

  ക്യാഷായി ബിൽ അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ RBL ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക. ക്യാഷ് വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റുകളിൽ അധിക നിരക്കുകളും നികുതികളും ബാധകമാണ്. ഇത് അതേ പ്രവർത്തന ദിവസത്തിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഞാൻ കുറഞ്ഞ കുടിശ്ശിക തുക മാത്രം അടച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ കുറഞ്ഞ കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കുന്നത് കാർഡിലെ പിഴ നിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് അടുത്ത മാസത്തെ ബില്ലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബാധ്യതയ്ക്ക് ഇടയാക്കും. വൈകിയുള്ള പേമെന്‍റ് അടയ്ക്കേണ്ട തുകയിൽ പലിശ ആകർഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഞാൻ എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്കണോ?

താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ഗണ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഓരോ മാസവും അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക അടയ്ക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ എങ്ങനെ പേ ചെയ്യാം?

എൻഇഎഫ്‌ടി വഴി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ സൗകര്യപ്രദമായി അടയ്ക്കാം. ഈ പേമെന്‍റ് രീതി കാർഡ് ഉടമക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലായി അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പേമെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യുവർ എൻഇഎഫ്‌ടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

എൻഇഎഫ്‌ടി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ അടയ്ക്കാൻ ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:
 • ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷന് കീഴിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവായി RBL ബാങ്ക് ചേർക്കുക.
 • ഘട്ടം 2: ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റ് നടത്താൻ IFSC കോഡ് ആയി RATN0CRCARD ചേർക്കുക.
 • ഘട്ടം 3: ബാങ്കിംഗ് പേജിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളുടെ 16-അക്ക ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • ഘട്ടം 4: ബാങ്കിന്‍റെ പേര് RBL ബാങ്ക് ആയി എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • ഘട്ടം 5: എൻഒസി ഗോരെഗാവ്, മുംബൈ ആയി ബാങ്ക് അഡ്രസ്സ് എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • ഘട്ടം 6: നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ 'സമർപ്പിക്കുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, പേമെന്‍റ് നിങ്ങളുടെ RBL സൂപ്പർകാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ 3 ബാങ്കിംഗ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതിഫലിക്കും.

എപ്പോഴാണ് എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടത്?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, കൃത്യ തീയതിക്കുള്ളിൽ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് പേമെന്‍റ് നടത്താം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അധിക പലിശ ആകർഷിക്കും.

പലിശ ഒഴിവാക്കാൻ എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ എത്ര മാത്രം ഞാൻ പേ ചെയ്യണം?

കൃത്യ തീയതിക്കുള്ളിൽ മൊത്തം കുടിശ്ശിക തുകയും അടച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശികയിൽ പലിശ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ മാർഗ്ഗം.

വൈകിയുള്ള പേമെന്‍റ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ എത്ര പോയിന്‍റ് കുറവ് വരുന്നു?

എത്ര ദിവസം വൈകിയാണ് പേമെന്‍റ് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറയുന്നത്.

 • ഒരു ദിവസം വൈകുന്നത് സാധാരണയായി ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല
 • പേമെന്‍റ് നടത്തുന്നത് വരെ 30 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ വൈകുന്നത് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്
 • 30 നും 60 ദിവസത്തിനും ഇടയിൽ വരുത്തുന്ന പതിവായുള്ള വീഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോറിനെ മോശമായി ബാധിക്കും
 • നിങ്ങൾ 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകിയാൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ 7 വർഷം വരെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റെക്കോർഡുകളെ ബാധിക്കും
സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ സമയത്ത് നടത്തുകയും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ നേരത്തെ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലിന്‍റെ നേരത്തെയുള്ള പേമെന്‍റ് പലിശ നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നു. കുടിശ്ശിക നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നത് കാർഡ് ഉടമയെ ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഗ്രേസ് പിരീഡും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ലോണുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും മികച്ച ഡീൽ നേടാൻ ഒരു നല്ല സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ