ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಎಫ್‌ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು?

ಎಫ್‌ಡಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾದ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವಿದೆಯೇ?

ಎಫ್‌‌ಡಿ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವೇನು?

ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 75% ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 60% ವರೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?

ನಿಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್‌‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ 2% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ