ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • Quick approval
  ತ್ವರಿತ ಅನುಮೋದನೆ

  Meet the easy eligibility criteria and submit basic documentation to get loan approval in under 24 hours*

 • Flexible tenor
  ಅನುಕೂಲಕರ ಕಾಲಾವಧಿ

  Opt for a convenient repayment plan until you receive payment from debtors or sell off your inventory.

 • Pre-approved loan deal
  ಮುಂಚಿತ-ಅನುಮೋದಿತ ಲೋನ್ ಡೀಲ್

  Check for a special offer here and enjoy hassle-free financing from Bajaj Finserv.

 • Online loan tracking
  Online loan tracking

  Use the customer portal - Experia to manage your loan account and access loan information any time online.

Invoice finance is great to leverage unpaid invoices and get access to much-needed capital. When done right, you can ensure optimal cash flow within your enterprise and no compromises on output, even when there are delays in payments. With the invoice finance from Bajaj Finserv, you can access the funding you need and several other loan features that offer value.

With this loan, you can get approved for up to Rs. 45 lakh, benefit from same-day loan approval*, access personalised loan deals and repay comfortably by choosing a tenor that suits your business’s cash flow.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

 • Age
  ವಯಸ್ಸು

  24 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳು
  *Age should be 70 at the time of loan maturity

 • Nationality
  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

  ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರು

 • CIBIL score
  ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್

  685 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

 • Work status
  ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿ

  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ

 • Business vintage
  ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಅವಧಿ

  ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳು

You will need the following documents to apply

 • KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು
 • ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಹಣಕಾಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು
 • ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್: ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
 • ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

Business entrepreneurs can get funds quickly by filling out a quick application form. Here are the steps to follow.

 1. 1 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೆರೆಯಲು 'ಅಪ್ಲೈ ಆನ್‍ಲೈನ್‍' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. 2 Enter your personal and business details
 3. 3 Upload your bank statements for the last six months
 4. 4 Get a call from our representative who will guide you on further steps

Once approved, you will get access to funds in just 24 hours*.

*ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ

**ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೂಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು?

Invoice financing is a financial solution offered by lenders to small businesses in need of funds. You can borrow funds against the amount pending from your customers. The funding can be used to meet your business’s short-term liquidity requirements, such as purchasing raw materials, paying salaries, and any other operational expenses.

Bajaj Finserv offers hassle-free invoice finance of up to Rs. 45 lakh with quick approval in 24 hours*. High-value financing can help you meet your business’s urgent needs. You can repay your loan over a convenient tenor.

ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?

Cash flow is crucial to the survival of any business; however, sometimes, it becomes difficult to maintain the required working capital. This is when an invoice financing loan can offer respite through access to instant funds that can be used to address any business need.

Invoice financing offers instant capital needed to maintain cash flow and bring about economic mobility. With this instrument, unpaid invoices are used as collateral to get funds. The tool can be used only for short-term requirements and not for your long-term expenses.

ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?

Bajaj Finserv offers you a hassle-free invoice financing loan at the lowest rates of interest of 17% p.a. onwards, and up to 2% of the loan is charged as processing fees. It comes with quick approval and requires minimum paperwork. In addition to this, Bajaj Finserv also offers a flexible tenor to repay the loan while you wait on your debtors to make you whole or sell your inventory.

ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

Outstanding invoices from the customers often cause problems in the business’s cash flow, which results in the standstill of business operations. In such cases, invoice financing offers funding against these invoices and helps ease the business’s daily expenses.

Common roadblocks due to the lack of funding include purchasing raw material/equipment or paying employees’ salaries. Additionally, a striking feature of invoice financing is that you are no longer dependent on your account receivables for your business expenditure, and you’re able to leverage these unpaid invoices for financial gain.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ