ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಎ) ಕಂಪನಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ/ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

b) RBI ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 45-IA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ 5 ಮಾರ್ಚ್ 1998 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮಾನ್ಯವಾದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸರಿದೂಗಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್‌ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ/ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರಂಗಳು