ಪಾಕೆಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ - ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕವರ್

ರೂ. 300000 ವರೆಗೆ ಕವರ್

  • ಶುಲ್ಕಗಳು

    ರೂ. 699

  • ಅವಧಿ

    10 ದಿನಗಳು

ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸಹಾಯ
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಒಂದೇ ಕರೆ
ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಕವರೇಜ್
ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುವುದು